คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (PK)
PK164
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,145 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

ครบทุกเนื้อหา

ประกอบด้วย
+ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักกการกระจายอำนาจและเทศบาล
  - หลักการกระจายอำนาจ
  - พํฒนาการของการกระจายอำนาจ
  - การปกครองท้องถิ่น เทศบาล
+ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  - พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
  - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
  - พ.ร.บ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  - แบบทดสอบครั้งที่ 1-3
+ ความรู้เกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ
  - พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
  - พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
  - พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
+ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
+ แนวข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
+ แนวข้อสอบชุดที่ 2 (ภาษีป้าย)
+ แนวข้อสอบชุดที่ 3 (ระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุการงบประมาณและงานจัดเก็บรายได้)

สารบัญ
บทที่ 1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  - หน้าที่และความรับผิดชอบ
  - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  - คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  - ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  - วิชาที่จัดสอบ
  - สายงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักกการกระจายอำนาจและเทศบาล
  - หลักการกระจายอำนาจ
  - พํฒนาการของการกระจายอำนาจ
  - การปกครองท้องถิ่น
  - เทศบาล
บทที่ 3 ขอบเขตความรู้ที่ใช้ในการจัดสอบ
  - ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แบบทดสอบครั้งที่ 1
  - พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แบบทดสอบครั้งที่ 2
  - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แบบทดสอบครั้งที่ 2
  - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แบบทดสอบครั้งที่ 3
  - พ.ร.บ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ความรู้เกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ
  - พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
  - พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
  - พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
+ แนวข้อสอบชุดที่ 1 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) (20 ข้อ)
+ แนวข้อสอบชุดที่ 2 (ภาษีป้าย) (20 ข้อ)
+ แนวข้อสอบชุดที่ 3 (ระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุการงบประมาณและงานจัดเก็บรายได้) (20 ข้อ)
+ แนวข้อสอบจัดเก็บรายได้ (93 ข้อ)

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด อบต.
หน้าที่ 1/3
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


SG387
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครนายก (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG386
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG385
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG384
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 
 

SG383
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสตึก (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG382
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG381
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG362
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต./อบจ./เทศบาล ทุกจังหวัด (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 1,500 บาท
 
 

SG361
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต./อบจ./เทศบาล ทุกจังหวัด (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

KY052
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล นักวิชาการเงินและบัญชี (KY)
ราคาพิเศษ 170 บาท
! สินค้าหมด

KY051
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล นักวิชาการการเกษตร (KY)
ราคาพิเศษ 100 บาท
! สินค้าหมด

KY050
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ช่างโยธา (KY)
ราคาพิเศษ 155 บาท
! สินค้าหมด
 

KY049
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (KY)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด

KY048
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (KY)
ราคาพิเศษ 140 บาท
! สินค้าหมด

GB214
คู่มือเตรียมสอบ อบต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 (GB)
ราคาพิเศษ 130 บาท
 

BP280
คลังข้อสอบ อบต. ภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน 2 (BP)
ราคาพิเศษ 120 บาท
! สินค้าหมด
 

BP273
สรุป-เก็งข้อสอบ ภาค ข. ฉบับปรับปรุง ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน3อบต.(BP)
ราคาพิเศษ 120 บาท
! สินค้าหมด

KY020
สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 1,200 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด พนักงานส่วนตำบล นิติกร ระดับ 3 (ทีมงานเกียรตินิยม)
ราคาพิเศษ 380 บาท
! สินค้าหมด

GR168
อบต. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 (อ.จีระ)
ราคาพิเศษ 120 บาท
 

GR165
อบต. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 (อ.จีระ)
ราคาพิเศษ 120 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com