คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ+ข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ (BP)
BP183
! สินค้าหมด
เข้าชม 8,967 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 100 บาท

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
คู่มือเตรียมสอบฉบับเก็งข้อสอบ

ประกอบด้วย
+ ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
+ รายนามผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวง พม.
+ รายนามผู้บริหารระดับสูงของการเคหะแห่งชาติ
+ ภารกิจของการเคหะแห่งชาติ
+ วัตถุประสงค์ของการเคหะแห่งชาติ
+ วิสัยทัศน์/ภารกิจ/บทบาท/แผนงาน
+ 4 ยุทธศาสตร์หลักในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ
+ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
+ พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
+ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่นักพัฒนาชุมชน

สารบัญ
+ ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ (ที่ตั้ง, เว็บไซด์, สังกัด)
+ รายนามผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวง พม.
+ รายนามผู้บริหารระดับสูงของการเคหะแห่งชาติ
+ ภารกิจของการเคหะแห่งชาติ
+ วัตถุประสงค์ของการเคหะแห่งชาติ
+ วิสัยทัศน์/ภารกิจ/บทบาท/แผนงาน
+ 4 ยุทธศาสตร์หลักในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ
+ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
+ พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537
+ พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
+ เศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
+ โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นรากฐานของชีวิตประชาชนในหมู่บ้าน
+ การขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นรากฐานของชีวิตประชาชนในหมู่บ้าน
+ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข
+ ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
+ ความหมายของการพัฒนาชุมชน
+ ปรัชญา แนวความคิด และอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน
+ เป้ามหมายของการพัฒนาชุมชน
+ ดรรชนีพัฒนาการ
+ ทฤษฎีในการพัฒนาสังคม
+ หลักการพัฒนาชุมชน
+ วิธีการพัฒนาชุมชน
+ การวางแผนงานและโครงการพัฒนาชุมชน, การประเมินผลงาน
+ การพัฒนาชุมชนในเทศบาล
+ การดำเนินงานปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเมืองหลัก
+ การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบ กชช.2ค.
+ สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)
+ แนวข้อสอบ-เฉลย สรุปข่าวเหตุการณ์โลกปัจจุบันและสถานการณ์ปัจจุบัน (55 ข้อ)

จัดทำโดย..บัณฑิตพัฒนา

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด การเคหะแห่งชาติ
หน้าที่ 1/1
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBC350
คู่มือ+ข้อสอบ บุคลากร การเคหะแห่งชาติ (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC347
คู่มือ+ข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP878
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด พนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP876
สรุป+ข้อสอบล่าสุด นักบัญชี การเคหะแห่งชาติ (วุฒิป.ตรี) (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

TBC346
คู่มือ+ข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP874
สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานบริหารงานทั่วไป ภาคก+ข การเคหะแห่งชาติ (วุฒิป.ตรี) (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP870
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ภาค ก. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NVT015
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป (งานประมูล) การเคหะแห่งชาติ (NVT)
ราคาพิเศษ 224 บาท
 
 

NVT014
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ พนักงานพัสดุ การเคหะแห่งชาติ (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT013
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ การเงินและบัญชี การเคหะแห่งชาติ (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT012
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร การเคหะแห่งชาติ (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

PK441
คู่มือเตรียมสอบ การเคหะแห่งชาติ ตวามรู้ความสามารถทั่วไป (PK)
ราคาพิเศษ 240 บาท
 
 

NVT011
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ บุคคลากร การเคหะแห่งชาติ (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

SP484
คู่มือสอบ การเคหะแห่งชาติ บุคลากร (ภาค ข.)(SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP483
สรุป+ข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)(SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NVT006
E-BOOK Download การเคหะแห่งชาติ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 

PK155
เจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ (PK)
ราคาพิเศษ 120 บาท
 

BP184
รวมข้อสอบ-เฉลย นักพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ (BP)
ราคาพิเศษ 100 บาท
! สินค้าหมด

BP183
คู่มือเตรียมสอบ+ข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ (BP)
ราคาพิเศษ 100 บาท
! สินค้าหมด
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com