คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือ-ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.3-4 ภาค ก.ฉบับปรับปรุงเข้ม (SK)
SK053
เข้าชม 6,692 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 195 บาท

เพื่อสอบ ก.พ. , เทศบาล , ข้าราชการ , กรม , กระทรวง , ทบวง ธ.ก.ส และพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ
มีทั้งเนื้อหาและข้อสอบ
ประกอบด้วย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- มิติสัมพันธ์
 
สารบัญ
บทที่ 1 ความสามารถทั่วไป
  ส่วนที่ 1 ความสามารถทางด้านตัวเลข
    1.1 จำนวนและตัวเลข
    1.2 ระบบตัวเลขฐานสิบ
    1.3 จำนวนนับและจำนวนเฉพาะ
    1.4 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
    1.5 ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
    1.6 ทศนิยม
    1.7 เศษส่วน
    1.8 จำนวนเต็ม
    1.9 เลขยกกำลัง
    1.10 จำนวนจริง
    แบบทดสอบชุดที่ 1
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1
    วิธีคิดแบบทดสอบชุดที่ 1
  ส่วนที่ 2 ความสามารถทางด้านพีชคณิต
    2.1 สมการและอสมการ
    2.2 เอกนาม
    2.3 พหุนาม
    แบบทดสอบชุดที่ 2
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 2
    วิธีคิดแบบทดสอบชุดที่ 2
  ส่วนที่ 3 อัตราส่วนและร้อยละ
    3.1 อัตราส่วน
    3.2 อัตราส่วนต่อเนื่อง
    3.3 สัดส่วน
    3.4 การนำอัตราส่วนไปใช้แทนบัญญัติไตรยางศ์
    3.5 ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
    3.6 รถไฟ-รถยนต์
    3.7 กระแสน้ำ
    แบบทดสอบชุดที่ 3
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 3
    วิธีคิดแบบทดสอบชุดที่ 3
 ส่วนที่ 4 พื้นที่และปริมาตร
    4.1 พื้นที่สามเหลี่ยม
    4.2 พื้นที่สี่เหลี่ยมต่าง ๆ
    4.3 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม
    4.4 พื้นผิวและปริมาตร
    4.5 ปริมาตรของรูปทรงสามมิติและความจุ
    แบบทดสอบชุดที่ 4
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 4
    วิธีคิดแบบทดสอบชุดที่ 4
  ส่วนที่ 5 สถิติ, ความน่าจะเป็น, การวิเคราะห์สรุปเหตุผล
    5.1 การนำเสนอข้อมูล
    5.2 ค่าสถิติเบื้องต้น
    5.3 ความน่าจะเป็น
    5.4 การวิเคราะห์สรุปเหตุผล
    แบบทดสอบชุดที่ 5
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 5
    วิธีคิดแบบทดสอบชุดที่ 5
  ส่วนที่ 6 อนุกรม ความสัมพันธ์ในด้านตัวเลข
    6.1 อนุกรมธรรมดา
    6.2 อนุกรมยกกำลัง
    6.3 อนุกรมเชิงซ้อน
    6.4 อนุกรมผสม
    6.5 อนุกรมสัมพันธ์
    แบบทดสอบชุดที่ 6
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 6
    วิธีคิดแบบทดสอบชุดที่ 6
  ส่วนที่ 7 มิติสัมพันธ์
    7.1 แบบซ้อนภาพ
    7.2 แบบซ่อนภาพ
    7.3 แบบไม่เข้าพวก
    7.4 แบบเข้าพวก
    7.5 แบบอุปมาอุปไมย
    7.6 แบบตัดภาพ
    7.7 แบบภาพตัอต่อ
    7.8 แบบพับกล่อง
    7.9 แบบหมุนภาพ
    แบบทดสอบชุดที่ 7 เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 7
  ส่วนที่ 8 แบบทดสอบด้วยตนเอง
    เฉลยแบบทดสอบด้วยตนเอง
    วิธีคิดแบบทดสอบด้วยตนเอง

บทที่ 2 ภาษาไทย
  ส่วนที่ 1 หลักการสะกดคำในภาษาไทย
    1.1 ความหมายของพยางค์และคำ
    1.2 การสะกดคำให้ถูกต้อง
    1.3 การใช้รูปวรรณยุกต์
    1.4 การเขียนคำที่ออกเสียง อะ
    1.5 การเขียนคำที่ออกเสียง อำ
    1.6 การเขียนคำที่ออกเสียง ไอ, ใอ, อัย, ไอย
    1.7 การเขียนคำพ้องเสียง
    1.8 การเขียนตัวการันต์ และการใช้ไม้ทัณฑมาต
    1.9 การใช้ ซ ทร
    1.10 การใช้ น ณ
    1.11 การใช้ รร (ร หัน)
    1.12 การใช้ ศ ษ ส
    1.13 การใช้ บรร บัน
    1.14 การใช้ ฤ ฤา ฦา
    1.15 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
    1.16 คำที่มักเขียนผิด
    แบบทดสอบชุดที่ 1 (การสะกดคำ)
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1 (การสะกดคำ)
    แบบทดสอบชุดที่ 2 (การสะกดคำ)
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 2 (การสะกดคำ)
  ส่วนที่ 2 การอ่านคำ
    2.1 สาเหตุของการอ่านหนังสือภาษาไทยผิด
    2.2 หลักการอ่านคำในภาษาไทยที่ควรทราบ
    2.3 การอ่านคำที่มาจากภาษาอื่น
    2.4 การอ่านคำที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต
    2.5 การอ่านคำประสมและคำสมาส
    2.6 การอ่านคำพ้อง
    2.7 การอ่านเครื่องหมายไทยโบราณ
    2.8 การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
    2.9 การอ่านเครื่องหมายต่าง ๆ
    2.10 การอ่านอักษรควบ
    2.11 คำอ่านในภาษาไทยที่ถูกต้อง
    2.12 การอ่านคำวิสามานยนาม
    แบบทดสอบชุดที่ 3 (การอ่าน)
   เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 3 (การอ่าน)
  ส่วนที่ 3 คำและกลุ่มคำ
   3.1 ความหมายของคำและกลุ่มคำ
    3.2 รูปลักษณ์ของคำไทย
    3.3 การสนธิคำ
    3.4 การสังเกตลักษณะคำไทยแท้
    3.5 การจำแนกคำในภาษาไทย
    3.6 คำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต
    3.7 คำที่มาจากภาษาอื่นที่ไทยนำมาใช้
    3.8 การแผลงคำ
    แบบทดสอบชุดที่ 4 (ความหมายของคำและกลุ่มคำ)
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 4 (ความหมายของคำและกลุ่มคำ)
  ส่วนที่ 4 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
    4.1 คำราชาศัพท์
    4.2 คำพังเพย
     4.3 สุภาษิต
    4.4 คำสแลง คำวิบัติ
    4.5 การใช้คำให้ตรงกับความหมาย
    4.6 การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม
    4.7 การใช้คำบุพบทให้ถูกต้องและเหมาะสม
    4.8 การใช้สำนวนไทย
    4.9 คำที่มักใช้สับสน
    4.10 คำที่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม
    แบบทดสอบชุดที่ 5 (การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ)
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 5 (การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ)
  ส่วนที่ 5 หลักการเขียน
    5.1 การเรียงข้อความ
    5.2 การแต่งประโยค
    5.3 การย่อความ
    5.4 การเขียนอธิบายความหมายของคำ
    5.5 ความเข้าใจภาษา
    แบบทดสอบชุดที่ 6 (การเรียงข้อความ)
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 6 (การเรียงข้อความ)
    แบบทดสอบชุดที่ 7 (ความเข้าใจภาษา)
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 7 (ความเข้าใจภาษา)
รวม 704 หน้า


รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมควร บำรุงทรัพย์และคณะ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.
หน้าที่ 1/12
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CA356
สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. (ฉบับใหม่) (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SGB099
สรุปสูตรย่อท่องจำ ภาค ก.(ก.พ.ระดับ 3 ) ชุดปรับปรุงใหม่ล่าสุด (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 290 บาท
 

OP103
คู่มือข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. ระดับ3 (OP)
ราคาพิเศษ 280 บาท
 

TBC227
เจาะเกราะ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 4 ปริญญาโท (TBC)
ราคาพิเศษ 290 บาท
 
 

SGB098
คลังข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ชุดปรับปรุงล่าสุด (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 290 บาท
 

TBC223
เจาะเกราะ ภาค ก. ก.พ.ระดับ 1-2 ความรู้ความสามารถทั่วไป (อนุปริญญา , ปวช.,ปวส.) (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CW206
รวมข้อสอบ 1056 ข้ออธิบายคำตอบ ภาค ก. (ก.พ.3) สำนักงาน ก.พ.(อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

TD225
เก็งข้อสอบ 1700 ข้อ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. (ระดับ1-2) (ติวเตอร์เดียว)
ราคาพิเศษ 200 บาท
! สินค้าหมด
 

SG778
DVD+หนังสือประกอบการติว ภาค ก.สำนักงาน ก.พ.จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 2,600 บาท
 

SG777
DVD+หนังสือประกอบการติว ภาค ก.สำนักงาน ก.พ.จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 2,600 บาท
 

SG776
DVD+หนังสือประกอบการติว ภาค ก.สำนักงาน ก.พ.จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 2,600 บาท
 

SG775
DVD+หนังสือประกอบการติว ภาค ก.สำนักงาน ก.พ.จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 2,600 บาท
 
 

SG774
DVD+หนังสือประกอบการติว ภาค ก.สำนักงาน ก.พ.จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 2,600 บาท
 

TBC213
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 280 บาท
 

SGB096
ภาค ก. ก.พ. 4 (ระดับปริญญาโท) อ.เป้ ชลสิทธิ์
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

TD224
เจาะข้อสอบ 1000 ข้อ ภาค ก.สำนักงาน ก.พ.ครบ 3 วิชา (ทุกระดับ) ใหม่ล่าสุด (TD)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

EK003
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (EK)
ราคาพิเศษ 290 บาท
! สินค้าหมด

NV350
คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี ใหม่ล่าสุดปี 58 สำนักงาน ก.พ. (NV)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

ID009
เก็งข้อสอบ 1700 ข้อ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3-4 NEW 58 (ID)
ราคาพิเศษ 200 บาท
! สินค้าหมด

NV529
รวมข้อสอบ 1200 ข้อ ใหม่ล่าสุดปี 58 ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. (NV)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com