คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือ-ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.3-4 ภาค ก.ฉบับปรับปรุงเข้ม (SK)
SK053
เข้าชม 5,114 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 195 บาท

เพื่อสอบ ก.พ. , เทศบาล , ข้าราชการ , กรม , กระทรวง , ทบวง ธ.ก.ส และพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ
มีทั้งเนื้อหาและข้อสอบ
ประกอบด้วย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- มิติสัมพันธ์
 
สารบัญ
บทที่ 1 ความสามารถทั่วไป
  ส่วนที่ 1 ความสามารถทางด้านตัวเลข
    1.1 จำนวนและตัวเลข
    1.2 ระบบตัวเลขฐานสิบ
    1.3 จำนวนนับและจำนวนเฉพาะ
    1.4 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
    1.5 ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
    1.6 ทศนิยม
    1.7 เศษส่วน
    1.8 จำนวนเต็ม
    1.9 เลขยกกำลัง
    1.10 จำนวนจริง
    แบบทดสอบชุดที่ 1
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1
    วิธีคิดแบบทดสอบชุดที่ 1
  ส่วนที่ 2 ความสามารถทางด้านพีชคณิต
    2.1 สมการและอสมการ
    2.2 เอกนาม
    2.3 พหุนาม
    แบบทดสอบชุดที่ 2
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 2
    วิธีคิดแบบทดสอบชุดที่ 2
  ส่วนที่ 3 อัตราส่วนและร้อยละ
    3.1 อัตราส่วน
    3.2 อัตราส่วนต่อเนื่อง
    3.3 สัดส่วน
    3.4 การนำอัตราส่วนไปใช้แทนบัญญัติไตรยางศ์
    3.5 ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
    3.6 รถไฟ-รถยนต์
    3.7 กระแสน้ำ
    แบบทดสอบชุดที่ 3
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 3
    วิธีคิดแบบทดสอบชุดที่ 3
 ส่วนที่ 4 พื้นที่และปริมาตร
    4.1 พื้นที่สามเหลี่ยม
    4.2 พื้นที่สี่เหลี่ยมต่าง ๆ
    4.3 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม
    4.4 พื้นผิวและปริมาตร
    4.5 ปริมาตรของรูปทรงสามมิติและความจุ
    แบบทดสอบชุดที่ 4
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 4
    วิธีคิดแบบทดสอบชุดที่ 4
  ส่วนที่ 5 สถิติ, ความน่าจะเป็น, การวิเคราะห์สรุปเหตุผล
    5.1 การนำเสนอข้อมูล
    5.2 ค่าสถิติเบื้องต้น
    5.3 ความน่าจะเป็น
    5.4 การวิเคราะห์สรุปเหตุผล
    แบบทดสอบชุดที่ 5
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 5
    วิธีคิดแบบทดสอบชุดที่ 5
  ส่วนที่ 6 อนุกรม ความสัมพันธ์ในด้านตัวเลข
    6.1 อนุกรมธรรมดา
    6.2 อนุกรมยกกำลัง
    6.3 อนุกรมเชิงซ้อน
    6.4 อนุกรมผสม
    6.5 อนุกรมสัมพันธ์
    แบบทดสอบชุดที่ 6
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 6
    วิธีคิดแบบทดสอบชุดที่ 6
  ส่วนที่ 7 มิติสัมพันธ์
    7.1 แบบซ้อนภาพ
    7.2 แบบซ่อนภาพ
    7.3 แบบไม่เข้าพวก
    7.4 แบบเข้าพวก
    7.5 แบบอุปมาอุปไมย
    7.6 แบบตัดภาพ
    7.7 แบบภาพตัอต่อ
    7.8 แบบพับกล่อง
    7.9 แบบหมุนภาพ
    แบบทดสอบชุดที่ 7 เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 7
  ส่วนที่ 8 แบบทดสอบด้วยตนเอง
    เฉลยแบบทดสอบด้วยตนเอง
    วิธีคิดแบบทดสอบด้วยตนเอง

บทที่ 2 ภาษาไทย
  ส่วนที่ 1 หลักการสะกดคำในภาษาไทย
    1.1 ความหมายของพยางค์และคำ
    1.2 การสะกดคำให้ถูกต้อง
    1.3 การใช้รูปวรรณยุกต์
    1.4 การเขียนคำที่ออกเสียง อะ
    1.5 การเขียนคำที่ออกเสียง อำ
    1.6 การเขียนคำที่ออกเสียง ไอ, ใอ, อัย, ไอย
    1.7 การเขียนคำพ้องเสียง
    1.8 การเขียนตัวการันต์ และการใช้ไม้ทัณฑมาต
    1.9 การใช้ ซ ทร
    1.10 การใช้ น ณ
    1.11 การใช้ รร (ร หัน)
    1.12 การใช้ ศ ษ ส
    1.13 การใช้ บรร บัน
    1.14 การใช้ ฤ ฤา ฦา
    1.15 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
    1.16 คำที่มักเขียนผิด
    แบบทดสอบชุดที่ 1 (การสะกดคำ)
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1 (การสะกดคำ)
    แบบทดสอบชุดที่ 2 (การสะกดคำ)
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 2 (การสะกดคำ)
  ส่วนที่ 2 การอ่านคำ
    2.1 สาเหตุของการอ่านหนังสือภาษาไทยผิด
    2.2 หลักการอ่านคำในภาษาไทยที่ควรทราบ
    2.3 การอ่านคำที่มาจากภาษาอื่น
    2.4 การอ่านคำที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต
    2.5 การอ่านคำประสมและคำสมาส
    2.6 การอ่านคำพ้อง
    2.7 การอ่านเครื่องหมายไทยโบราณ
    2.8 การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
    2.9 การอ่านเครื่องหมายต่าง ๆ
    2.10 การอ่านอักษรควบ
    2.11 คำอ่านในภาษาไทยที่ถูกต้อง
    2.12 การอ่านคำวิสามานยนาม
    แบบทดสอบชุดที่ 3 (การอ่าน)
   เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 3 (การอ่าน)
  ส่วนที่ 3 คำและกลุ่มคำ
   3.1 ความหมายของคำและกลุ่มคำ
    3.2 รูปลักษณ์ของคำไทย
    3.3 การสนธิคำ
    3.4 การสังเกตลักษณะคำไทยแท้
    3.5 การจำแนกคำในภาษาไทย
    3.6 คำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต
    3.7 คำที่มาจากภาษาอื่นที่ไทยนำมาใช้
    3.8 การแผลงคำ
    แบบทดสอบชุดที่ 4 (ความหมายของคำและกลุ่มคำ)
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 4 (ความหมายของคำและกลุ่มคำ)
  ส่วนที่ 4 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
    4.1 คำราชาศัพท์
    4.2 คำพังเพย
     4.3 สุภาษิต
    4.4 คำสแลง คำวิบัติ
    4.5 การใช้คำให้ตรงกับความหมาย
    4.6 การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม
    4.7 การใช้คำบุพบทให้ถูกต้องและเหมาะสม
    4.8 การใช้สำนวนไทย
    4.9 คำที่มักใช้สับสน
    4.10 คำที่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม
    แบบทดสอบชุดที่ 5 (การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ)
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 5 (การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ)
  ส่วนที่ 5 หลักการเขียน
    5.1 การเรียงข้อความ
    5.2 การแต่งประโยค
    5.3 การย่อความ
    5.4 การเขียนอธิบายความหมายของคำ
    5.5 ความเข้าใจภาษา
    แบบทดสอบชุดที่ 6 (การเรียงข้อความ)
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 6 (การเรียงข้อความ)
    แบบทดสอบชุดที่ 7 (ความเข้าใจภาษา)
    เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 7 (ความเข้าใจภาษา)
รวม 704 หน้า


รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมควร บำรุงทรัพย์และคณะ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.
หน้าที่ 1/10
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


SB1013
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ฉบับใช้สอบทุกหน่วยงาน (อ.ยุวดี)
ราคาพิเศษ 160 บาท
 

SB1010
แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ใหม่ สำหรับสอบบรรจุ, สอบเข้าหน่วยงาน ฯ ,สอบบรรจุสายงานที่เกี่ยวข้อง ,นายร้อยตำรวจ,ทหาร 4 เหล่า (สูตรไพศาล)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

TGA001
แนวข้อสอบ ก.พ.ภาควิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุงล่าสุด (TGA)
ราคาพิเศษ 279 บาท
 

SGB075
ชุดเรียน DVD ภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป จัดทำใหม่ ปี 57 (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 2,000 บาท
 
 

SF050
DVD ติวสรุปครบทุกเรื่อง รวม 25 ชั่วโมง สอบ กพ ภาค ก +เอกสารประกอบการติว (ติวปึ๊ก)
ราคาพิเศษ 699 บาท
 

CA256
ชุดเจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ฉบับใหม่ล่าสุด ลุยข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา เล่มเดียวครบ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GB458
เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด ก.พ. แบบใหม่ (ภาค ก.) เล่มเดียวครบ วุฒิป.ตรี (ตำราทอง)
ราคาพิเศษ 250 บาท
! สินค้าหมด

CW108
รวมข้อสอบ 1,050 ข้ออธิบายคำตอบ ภาค ก ระดับ 3 (ป.ตรี) ใหม่ล่าสุดปี 57 (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

BL036
เตรียมสอบ ความรู้ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
ราคาพิเศษ 229 บาท
 

SGB070
ชุดเรียน DVD คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 450 บาท
 

SGB067
ชุดเรียน DVD ภาค ก. ข้อสอบ 1000 ข้อ (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ภาค ก. วิชาภาษาไทย+แถมบัตรติวฟรี !! (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 450 บาท
 

SP657
คู่มือสอบเข้า รับราชการ ภาค ก. ก.พ. แบบใหม่ เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ (วุฒิปวช.,ปวท.,ปวส.)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

CA251
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลย เจาะข้อสอบตามหลักสูตรใหม่ ก.พ. วิชา ภาษาอังกฤษ ใหม่ล่าสุด 2557
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TT043
คู่มือเตรียมสอบ (ภาค ก.) ก.พ. ชุดเก็งข้อสอบแบบใหม่ เล่มเดียวครบ วุฒิปริญญาตรี
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC108
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (ก.พ.) ชุดปราบเซียนวิชาภาษาอังกฤษ (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SF041
เจาะข้อสอบ 1,600 ข้อ ก.พ.4 ภาคก. ระดับ ปริญญาโท ล่าสุด 57 (SF)
ราคาพิเศษ 195 บาท
 
 

KRK006
เจาะข้อสอบ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ระดับ 1-2-3 ปี 57 หลักสูตรใหม่ (KRk)
ราคาพิเศษ 290 บาท
! สินค้าหมด

SGB062
ชุดตะลุยโจทย์ ภาก.ก สำนักงาน ก.พ. +แถมบัตรติวฟรี !! (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP649
คู่มือสอบ ก.พ.ระดับ3 ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) รวมข้อสอบเก่า 1500 ข้อ (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP646
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ สำนักงาน ก.พ. ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี เล่มเดียวครบ(SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com