คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ กรมคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติปฎิบัติการ (SP)
SP065
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,531 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

ISBN :978-611-702-1374
 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ใหม่ล่าสุด
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา
ข้อสอบปรนัยและอัตนัย

หลักสูตรการสอบ
+ วิสัยทัศน์ พันธิกจ ยุทธศาสตร์ ของกรมคุมประพฤติ
+ แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ
+ พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2552
+ ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2545
+ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
+ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
+ กฎกระทรวงแบ่งราชการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545
+ กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2479 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
+ กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2521) ออกตามความใน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
+ กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
+ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.2547
+ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2534 + พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
+ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวข้อสอบจริงของกรมคุมประพฤติ (ด้านกฎหมาย ด้านบริหารการปกครองและสังคม แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ)
+ คำถามเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522
+ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
+ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479

สารบัญ
+ กฎกระทรวงแบ่งราชการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545
+ วิสัยทัศน์ พันธิกจ ยุทธศาสตร์ ของกรมคุมประพฤติ
+ ประวัติกรมคุมประพฤติ
+ แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ
+ พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2552
+ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56-58 และมาตรา 74-76 และพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม
+ ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2545
+ การพิพากษาคดีอาญา
+ การพิพากษาคดีอาญาครอบครัวที่ผู้เยาวมีผลประโยชนืหรือส่วนได้เสีย
+ กฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
+ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
+ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
+ กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2479 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
+ กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2521) ออกตามความใน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
+ กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
+ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.2547
+ ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
+ อาชญากรรม
+ สำนักและแนวคิดทางอาชญาวิทยา
+ สำนักอาชญาวิทยาสังคม (สังคมใหม่)
+ สาเหตุของอาชญากรรม
+ ทัณฑวิทยา
+ โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ
+ วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
+ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ วิสัยทัศน์ บทบาทและหน้าที่
+ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ งานสืบเสาะ และพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง งานบริหารสังคม
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
+ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
+ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.2547
+ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
+ แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56-58 พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522
+ พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2552
+ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2534
+ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
+ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวข้อสอบจริงของกรมคุมประพฤติ (ด้านกฎหมาย ด้านบริหารการปกครองและสังคม แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ)
+ คำถามเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522
+ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
+ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุมประพฤติ
หน้าที่ 1/1
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBCE1273
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมคุมความประพฤติ ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 243 บาท
 

TBCE1047
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

TBC672
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
! สินค้าหมด

GB529
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (GB)
ราคาพิเศษ 266 บาท
! สินค้าหมด
 

TBCE1044
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมคุมประพฤติ (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

TBC656
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมคุมประพฤติ (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

SP065
คู่มือเตรียมสอบ กรมคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติปฎิบัติการ (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
! สินค้าหมด
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com