คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
รวมแนวข้อสอบ 870 ข้อ ครูผู้ช่วย สพฐ. กฏระเบียบ-คำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการปฎิบัติราชการ (TS)
TS141
! สินค้าหมด
เข้าชม 6,588 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

ประกอบด้วย
  * พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
  * พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราขการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  * พ.ร.บ. สภาครู และบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  * พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546
  * พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  * พ.ร.บ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  * กฏกระทรวง กฏ ก.ค.ศ ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด
รวมแนวข้อสอบเก่า-เก็งข้อสอบปีล่าสุด
เฉลยอธิบายคำตอบ-อธิบายเหตุผล

สารบัญ
 + ข้อสอบ พระราขบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 80 ข้อ
 + ข้อสอบพ.ร.บ. สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 80 ข้อ
 + ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 80 ข้อ
 + ข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 100 ข้อ
 + ข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 25 ข้อ
 + ข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2549 80 ข้อ
 + ข้อสอบพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหไน่งข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 20 ข้อ
 + ข้อสอบการปฏิรูประบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 40ข้อ
 + ข้อสอบยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 50 ข้อ
 + ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 40 ข้อ
 + ข้อสอบระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 15 ข้อ
 + ข้อสอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 20 ข้อ
ข้อสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 100 ข้อ
ข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 60 ข้อ
เก็งข้อสอบครูและบุคคลากรทางการศึกษาปีล่าสุด (ฉบับสมบูรณ์) 100 ข้อ
เก็งข้อสอบ กฏหมาย-ระเบียบ-ข้อบองคับที่ใช้ในการปฏิบัติราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 100 ข้อ


จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)
หน้าที่ 1/10
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBC218
คู่มือเตรียมสอบ ข้าราชการครู วิชาเอก ภาษาไทย (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

VVB071
คู่มือสอบบรรจุครูผู้ช่วย ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ (ภาค ก และ ข) (VVB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

VVB070
คู่มือสอบบรรจุครูผู้ช่วย คลังข้อสอบ ครูผู้ช่วย (ภาค ก และ ข) เล่ม7 (VVB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

VVB069
คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ความรู้ ความสามารถทั่วไป เล่ม 3 (VVB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

VVB068
เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมข้อสอบ 5000 ข้อ เล่ม3 (VVB)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

VVB067
คู่มือสอบบรรจุครูผู้ช่วย สรุปย่อ เทคนิคพิชิต ความสามารถทั่วไป(VVB)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

VVB066
คู่มือสอบบรรจุครูผู้ช่วย รู้เทคนิค ภาษาอังกฤษ-พิชิตครูผู้ช่วย (VVB)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

VVB065
สรุปย่อ รอบรู้ กฎหมายและระเบียบวิชาชีพครู (VVB)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 
 

VVB064
คู่มือเตรียมสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (VVB)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

VVB063
คู่มือเตรียมสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย-อนุบาล (VVB)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

VVB062
วิเคราะห์ข้อสอบ ครูผู้ช่วย (ภาค ก และ ข) (VVB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

VVB061
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก บรรณารักษ์ (VVB)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 
 

SP820
ชุดเจาะข้อสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

TBC216
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ ข้าราชการครู (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP819
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

SP818
วิชาการศึกษา ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
 

CA328
ครผู้ช่วย ความประพฤติของวิชาชีพครู (CA)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

TBC212
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ครู สพฐ. ครู กทม.(TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC211
คู่มือเตรียมสอบ ครู ความรอบรู้ (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA326
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด ครูผู้ช่วย เอกสังคม (CA)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com