คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
เอกสารเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ สายอำนวยการ เล่มเดียวครบ (อ.ธนิต)
TT101
เข้าชม 8,934 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 280 บาท


ประกอบด้วย
- ภาษาไทย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และ กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
+ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
+ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
+ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

สารบัญ
บทที่ 1
- รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกข้อสอบนายร้อยตำรวจวิชาภาษาไทย (285 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
บทที่ 2
- สรุปประเด็นสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
บทที่ 3
- สรุปประเด็นสำคัญ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ

พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ

พ.ศ.2547 (15 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
บทที่ 4
- สรุปประเด็นสำคัญ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 (20 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
บทที่ 5
- สรุปประเด็นสำคัญ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (20 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำ

ตอบ)
บทที่ 6
- สรุปประเด็นสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 (197 ข้อ

พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
บทที่ 7
- สรุปประเด็นสำคัญ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
บทที่ 8
- สรุปประเด็นสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (112 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)


รวบรวมและเรียบเรียงโดย อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท.

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด นายร้อยตำรวจ (บุคคลภายใน)
หน้าที่ 1/6
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


BL043
เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ สายป้องกันปราบปราม แนวคำถามพร้อมเฉลย (ติวเตอร์หมู)
ราคาพิเศษ 285 บาท
 

BL042
เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน แนวคำถามพร้อมเฉลย (ติวเตอร์หมู)
ราคาพิเศษ 313 บาท
 

SP995
แนวข้อสอบ ใหม่ล่าสุด คำศัพท์ภาษาอังกฤษตำรวจ คำศัพท์ที่ใช้ในหน่วยงานตำรวจ วลี คำศัพท์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป (SP)
ราคาพิเศษ 237 บาท
 

BR023
CD-ROM DVD MP3 เตรียมสอบบรรจุ นายร้อยตำรวจป้องกัน ปราบปราม สอบสวน นิติกร อำนวยการสนับสนุน (BR)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
 

TBC401
เจาะข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ชั้นสัญญาบัตร ใหม่ปี 59 (TBC)
ราคาพิเศษ 299 บาท
 

TBC399
เจาะข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน บุคคลภายใน ชั้นสัญญาบัตร (TBC)
ราคาพิเศษ 320 บาท
 

TBC342
คู่มือ+ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ (TBC)
ราคาพิเศษ 280 บาท
 

TBC341
คู่มือ+ข้อสอบ นายร้อยตำรวจรองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์ภาควิชาทั่วไป (วุฒิ ป.โท) (TBC)
ราคาพิเศษ 280 บาท
 
 

TBC338
คู่มือ+ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รองสารวัตร ทำหน้าที่ภาควิชากฎหมาย (วุฒิป.โท) (TBC)
ราคาพิเศษ 299 บาท
 

SP864
สรุปข้อสอบล่าสุด นายร้อยตำรวจ รอง สว. ภาควิชากฎหมาย (วุฒิป.โท) (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

KY213
เพิ่มแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด นายร้อยตำรวจ วุฒิป.โท/เนติบัณฑิตไทย (เล่ม2) สำหรับสอบทุกตำแหน่ง (KY)
ราคาพิเศษ 260 บาท
 

CA357
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด นายร้อยตำรวจรอง สว. (ทำหน้าที่ภาควิชากฏหมาย) (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

SP862
เก็งข้อสอบล่าสุด นายร้อยตำรวจ รอง สว. ภาควิชาทั่วไป (วุฒิป.โท) (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP860
สรุป+ข้อสอบล่าสุด นายร้อยตำรวจ รอง สว.วิชาการบริหารงานตำรวจ วุฒิป.โท (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

KY119
พิเศษ เพิ่มแนวข้อสอบจากแนวฎีกา ใหม่ล่าสุด นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เล่ม 1 ใหม่ล่าสุด ปี 58 (KY)
ราคาพิเศษ 370 บาท
 

KY118
พิเศษ เพิ่มแนวข้อสอบ 1000 ข้อ ข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เล่ม 2 ใหม่ล่าสุด ปี 58 (KY)
ราคาพิเศษ 260 บาท
! สินค้าหมด
 

TT060
คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ชุดเก็งข้อสอบ (TT)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

SP752
ข้อสอบแนวใหม่ล่าสุด คำศัพท์ตำรวจ ภาษาอังกฤษ คำสัพท์ที่ใช้ในหน่วยงานตำรวจ วลี คำศัพท์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TT059
คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร รอง สว. สายงานปฏิบัติป้องกันปราบปราม ชุดเก็งข้อสอบ (TT)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

SP746
คูู่่มือสอบ นายร้อยตำรวจ คณิตศาสตร์ ตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ใหม่ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
! สินค้าหมด
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com