คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
เคล็ดลับพิชิตข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานควบคุมผู้ต้องขัง (ชาย-หญิง) (TS)
TS133
เข้าชม 4,961 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

เจาะลึกแนวข้อสอบใหม่-พร้อมเฉลย

สารบัญ
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
- ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 (120 ข้อ)
- ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (50 ข้อ)
- ข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (25 ข้อ)
- ข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (30 ข้อ)
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข พ.ศ.2548 (100 ข้อ)
- พระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549
- พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482
- เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
- การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในขณะที่อยู่ในเรือนจำ
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ (ถาม-ตอบ 14 ข้อ)
- เจาะลึกแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ (ถาม-ตอบ 32 ข้อ)
- เจาะลึกแนวข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลย กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ (15 ข้อ)
- เจาะลึกแนวข้อสอบสำหรับการสอบแข่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทย (44 ข้อ)
- เจาะลึกแนวข้อสอบ วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ (30 ข้อ)
- เจาะลึกแนวข้อสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ (100 ข้อ)

จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร และคณะ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมราชทัณฑ์
หน้าที่ 1/2
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


KY094
รวมสุดยอดแนวกว่า 700 ข้ออธิบายคำตอบ จพง.ราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2557 (KY)
ราคาพิเศษ 155 บาท
! สินค้าหมด

NVT504
File เสียง MP 3 Download เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ (NVT)
ราคาพิเศษ 299 บาท
 

NVT136
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ ปี 57
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

HE361
เจาะแนวข้อสอบภาค ข กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยา/เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (HI-ED)
ราคาพิเศษ 145 บาท
 
 

KR025
สอบครั้งเดียวผ่าน สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบกว่า 1,200 ข้อ นักทัณฑวิทยาปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2556 (KR)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

PK434
คู่มือเตรียมสอบ นักทัณฑวิทยาปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ (PK)
ราคาพิเศษ 260 บาท
 

NV419
รวมข้อสอบ 400 ข้ออธิบายคำตอบ นักทัณฑวิทยาปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ (NV)
ราคาพิเศษ 155 บาท
! สินค้าหมด

NV418
คู่มือสอบ นักทัณฑวิทยาปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ เล่ม 2 (NV)
ราคาพิเศษ 185 บาท
 
 

NV417
คู่มือสอบ นักทัณฑวิทยาปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ เล่ม 1 (NV)
ราคาพิเศษ 165 บาท
 

TD150
สรุปประเด็นสำคัญพร้อมเจาะข้อสอบ 700 ข้อ นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ ปี 56 (ติวเตอร์เดียว)
ราคาพิเศษ 189 บาท
 

NVT001
E-BOOK Download คู่มือสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

SP279
คู่มือสอบ กรมราชทัณฑ์ จพง.อบรมและฝึกวิชาชีพปฎิบัติงาน / นักทัณฑวิทยาปฎิบัติการ (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

SG552
คอร์สติวไปรษณีย์ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ชายและหญิง (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG378
คู่มือเตรียมสอบ กรมราชทัณฑ์ (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 250 บาท
! สินค้าหมด

PK262
คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ข.เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฎิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ (PK)
ราคาพิเศษ 200 บาท
! สินค้าหมด

NV273
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ฯ กรมราชทัณฑ์ ใหม่ล่าสุดปี 54 (NV)
ราคาพิเศษ 175 บาท
 
 

TS244
เคล็ดลับพิชิตข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงาน ควบคุมผู้ต้องขัง (ชาย)(อ.กฤติน)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

TD039
สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบจริงมากกว่า 200 ข้ออธิบายคำตอบ เจ้าพนักงานราชทันฑ์ ปี 54 (ติวเตอร์เดียว)
ราคาพิเศษ 139 บาท
 

NV267
รวมข้อสอบ 400 ข้ออธิบายคำตอบละเอียด เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ฯ กรมราชทัณฑ์ ใหม่ล่าสุดปี 54 (NV)
ราคาพิเศษ 165 บาท
 

BL011
คู่มือเตรียมสอบแข่งขันรับราชการ กรมราชทัณฑ์ (ติวเตอร์หมู)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com