คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ถูกต้องแม่นยำ (SP)
SP030
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,053 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 120 บาท

ประกอบด้วย
- ข่าวในประเทศ
- ข่าวต่างประเทศ
- ข่าวการเมือง
- ข่าวสังคม
- ข่าวเศรษฐกิจ

สารบัญ
- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551
- ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
- ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4. นโยบายเศรษฐกิจ
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภาคผนวก ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล (30 ข้อ)
- แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม (40 ข้อ)
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (58 ข้อ)
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ชุดที่ 1 (60 ข้อ)
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ชุดที่ 2 (63 ข้อ)
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ชุดที่ 3 (55 ข้อ)
- สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
- แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน (100 ข้อ)
- แนวข้อสอบความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน (85 ข้อ)
- แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม (40 ข้อ)
 
 << ศาลรัฐธรรมนูญ52 >>

รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
หน้าที่ 1/3
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBC633
คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน (ใช้สอบรับราชการทุกหน่วยงาน) (TBC)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

BP444
คู่มือเตรียมสอบ ข่าวใหม่ 58 ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม (ฺBP)
ราคาพิเศษ 120 บาท
! สินค้าหมด

GB496
คู่มือเตรียมสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ครม.3 (GB)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

SB1017
รอบรู้ประชาคมอาเซียน AEC ฉบับพร้อมสอบ (SB)
ราคาพิเศษ 180 บาท
! สินค้าหมด
 

SP894
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ครม.3 เรื่องที่น่าออกสอบ ชุดพิเศษล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

CA574
คู่มือเตรียมสอบ สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน (CA)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

TBC335
คู่มือ+ข้อสอบ ทันเหตุการณ์ Update 1 มิถุนายน 58 (TBC)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

BP442
เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ใหม่ล่าสุดปี 58 (BP)
ราคาพิเศษ 120 บาท
! สินค้าหมด
 

SP817
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษ ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

GB487
ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม (GB)
ราคาพิเศษ 150 บาท
! สินค้าหมด

TBC205
สรุปข่าว Update มกราคม 58 (TBC)
ราคาพิเศษ 200 บาท
! สินค้าหมด

CA322
ข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน สรุปข่าว เหตุการณ์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง (CA)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 
 

SP795
ชุดพิเศษ ล่าสุด สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน (SP)
ราคาพิเศษ 150 บาท
! สินค้าหมด

TBC182
คู่มือเตรียมสอบ รู้ทันข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรฐกิจ การเมืง ออกใหม่ล่าสุด ปี 58 (TBC)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

SP741
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจุบัน ครม.ประยุทธ์ ใหม่ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

TBC135
สรุปข่าว ทันเหตุการณ์ (TBC)
ราคาพิเศษ 199 บาท
! สินค้าหมด
 

SP619
คู่มือสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด ปี 2557 (SP)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

TBC083
คู่มือเตรียมสอบ ทันข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ออกใหม่ล่าสุด ปี 57 (TBC)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด

BP416
ข่าว 57 เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (BP)
ราคาพิเศษ 120 บาท
! สินค้าหมด

SP590
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด ข่าวด่วนยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 2 ก.พ.57 (SP)
ราคาพิเศษ 150 บาท
! สินค้าหมด
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com