คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (TD)
TD101
เข้าชม 6,443 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 159 บาท

คู่มือสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

คู่มือสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวข้อสอบ มากกว่า 500 ข้อ
ครอบคลุม เข้าใจง่าย ทันสมัยสุด
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกอบด้วย
- กฏหมายที่ประชาชนควรรู้
+ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
+ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
+ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
+ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง - (ฉบับที่ 7)) พ.ศ. 2550
+ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- จริยธรรม
+ จริยศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมและสมาธิ
- พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

สารบัญ
ส่วนที่ 1 กฏหมายที่ประชาชนควรรู้
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
+ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
- กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
+แนวข้อสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
+ แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง - (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
+ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง - (ฉบับที่ 7)) พ.ศ. 2550
- พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
+ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2547
ส่วนที่ 2 จริยธรรม
- จริยศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมและสมาธิ
+ แนวข้อสอบ จริยธรรม
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมคำอธิบายทุกข้อ


จัดทำโดย... ติวเตอร์เดียว

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6
หน้าที่ 1/7
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


KY113
รวมสุดยอดแนวข้อสอบ 1000 ข้อ นักเรียนนายสิบ วุฒิ ม.6/ปวช.ประจำปี 2558 (KY)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

SB1012
ติวตรงประเด็น นักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม เล่มเดียวครบทุกวิชา วุฒิ ม.6/ปวช (ภาณุศักดิ์)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SB1011
ติวตรงประเด็น นักเรียนนายสิบ สายอำนวยการและสนับสนุน เล่มเดียวครบทุกวิชา วุฒิม,6/ปวช (ภาณุศักด์)
ราคาพิเศษ 280 บาท
 

CA279
ชุดเจาะข้อสอบจากสนามจริงหลาย พ.ศ.นายสิบตำรวจ วุฒิม.6/ปวช ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

SG737
แถมติวสรุปก่อนสอบนายสิบตำรวจ ปราบปราม เทคนิค+ชีทสรุป+ข้อสอบประกอบการเรียน (อ.ชลสิทธ์)
ราคาพิเศษ 2,500 บาท
 

TT058
คูู่่มือสอบ สรุป+ข้อสอบเก่า นายสิบตำรวจกลุ่มงานเทคนิค สาย สพฐ.10 ในสังกัด สพฐ,ตร.(TT)
ราคาพิเศษ 280 บาท
 

CW141
รวมข้อสอบ 1179 ข้อ นายสิบตำรวจ กลุ่มงาน เทคนิค ในสังกัดสพฐ.ตร. (CW)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

KY108
รวมสุดยอดแนวข้อสอบกว่า 1000 ข้อ นักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ปี 57 (KY)
ราคาพิเศษ 185 บาท
 
 

HE423
เฉลย-เก็งข้อสอบ เตรียมสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (HI-ED)
ราคาพิเศษ 75 บาท
 

TBC144
เจาะข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลั่มงานเทคนิค สังกัด สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.8) สังกัด กองบินตำรวจ (บ.ตร.9) (TBC)
ราคาพิเศษ 280 บาท
 

TBC143
คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ กลุ่มงานเทคนิค สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.10) (TBC)
ราคาพิเศษ 280 บาท
 

TBC142
เจาะข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม วุฒิม.6หรือเทียบเท่า ใหม่ปี 57 (TBC)
ราคาพิเศษ 280 บาท
 
 

SP723
สรุป+ข้อสอบ นายสิบตำรวจ สาย สทส.8 และ บ.ตร.9 กลุ่มงานเทคนิค ในสังกัด สทส. และ บ.ตร วุฒิ ปวช. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GB465
เจาะข้อสอบ+ข้อสอบเก่า นายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม วุฒิม.6/ปวช (GB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GB464
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบเก่า นายสิบตำรวจสายป้องกันและปราบปราม วุฒิม.6/ปวช ใหม่ล่าสุด (GB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP721
สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ข้อสอบปรนัย 150 ข้อ นายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม วุฒิม.6/ปวช. (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
 

SGB079
สรุปสูตรย่อ นายสิบตำรวจ กลุ่มงานเทคนิค สังกัดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 290 บาท
 

NV584
คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ กลุ่มงานเทคนิต (สพฐ.10) ข้อสอบ 100 ข้อ ชาย/หญิง ปี 57 (NV)
ราคาพิเศษ 199 บาท
 

CA273
ชุดเจาะข้อสอบเน้นข้อสอบจากสนามจริง นายสิบตำรวจสายปราบปราม วุฒิม.6/ปวช ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA272
ติวเข้ม ชุดสรุปเนื้่อหาตรงประเด็นสอบ นายสิบตำรวจสายปราบปราม วุฒิม.6/ปวช. ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com