คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับประชาชน (Hi-Ed)
HE050
เข้าชม 9,192 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 89 บาท

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับประชาชน
สำหรับ
- ใช้เตรียมสอบเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
- ใช้เป็นคู่มือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ใช้เป็นคู่มือประชาชนเพื่อเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของประชาชนที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย
- รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550
- สาระสำคัญรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550
- เปรียบเทียบสาระสำคัญรัฐธรรมนูญฯ 2550 กับ รัฐธรรมนูญ 2540
- รัฐธรรมนูญฯ 2550 ให้อะไรแก่ประชาชน
- ปัญหากระบวนการยุติธรรมของไทย, ปัญหาระบบราชการ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐธรรมนูญฯ 2550
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550


สารบัญ
ตอนที่ 1
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- ประชามติ รธน. 50
- ตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 กับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540
- คำคม ข้อคิดดี ๆ จากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ 2
- รัฐธรรมนูญ 2550 ให้อะไรแก่ประชาชน
- ปัญหากระบวนการยุติธรรมของไทย, ปัญหาระบบราชการ
- ปัญหาระบบราชการไทย
- สภาพระบบราชการไทยในปัจจุบัน
- ทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
- การบังคับใช้และการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวทางการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
ตอนที่ 3
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 (70 ข้อ)
- ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมาย

 

จัดทำโดย ธีรเดช นรัตถรักษา น.บ., น.บ.ท. นิติกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฎหมายรัฐธรรมนูญ
หน้าที่ 1/1
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


HE441
ความรุ้เกี่ยวกับ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ฉบับคู่มือประชาชนเพื่อการปฏิรูป (HE)
ราคาพิเศษ 76 บาท
 

AY231
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับสมบรูณ์ เล่มใหญ่ (อ.พิชัย)
ราคาพิเศษ 181 บาท
! สินค้าหมด

AY026
กฎหมายรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับสมบรูณ์ (อ.พิชัย)
ราคาพิเศษ 86 บาท
! สินค้าหมด

SCP046
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด)(อ.สมชาย)
ราคาพิเศษ 95 บาท
! สินค้าหมด
 

WC087
หลักกฏหมายมหาชน ว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฏหมาย (รศ.ดร.เกรียงไกร)
ราคาพิเศษ 219 บาท
! สินค้าหมด

WC054
คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ (อ.สุริยา)
ราคาพิเศษ 140 บาท
! สินค้าหมด

NTB022
คำอธิบาย วิชากฏหมายรัฐธรรมนูญ (อ.บวรศักดิ์)
ราคาพิเศษ 247 บาท
! สินค้าหมด

TJG220
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2554 (TJG)
ราคาพิเศษ 95 บาท
! สินค้าหมด
 

DG004
พร้อมสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)
ราคาพิเศษ 105 บาท
! สินค้าหมด

TJG407
อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ฉบับแก้ไข-ปรับปรุงใหม่) (TJG)
ราคาพิเศษ 171 บาท
! สินค้าหมด

JTG196
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554)(เล่มเล็ก)(TJG)
ราคาพิเศษ 50 บาท
! สินค้าหมด

SK100
ถาม-ตอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฉบับพิเศษ-สมบูรณ์) (SK)
ราคาพิเศษ 95 บาท
! สินค้าหมด
 

HE050
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับประชาชน (Hi-Ed)
ราคาพิเศษ 89 บาท
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com