คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ข้อมูลรายการสินค้า
พบรายการทั้งหมด 74 รายการ  มีจำนวนทั้งหมด 4 หน้า ขณะนี้อยู่หน้าที่ 3
หมวดสินค้า คู่มือเตรียมสอบราชการ
ประเภทสินค้า
อบจ. อบต. เทศบาล


แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด พนักงานส่วนตำบลทุกจังหวัด ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ (อ.สมพล)
ES007
ราคาพิเศษ 160 บาท
แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด 579 ข้อ พนักงานส่วนตำบลทุกจังหวัด ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

หลักสูตรการสอบ
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
+ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท...

รวบรวมโดย...อ.สมพล พงษ์พิพัฒน์ น.บ.,น.ม.
 
 
คู่มือเตรียมสอบ อบต. รวมกฏหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปกไม่สวย (GB)
GB178
ราคาพิเศษ 150 บาท
รวมกฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปกไม่สวย
รวมเนื้อหาและข้อสอบ
รวมข้อสอบกว่า 760 ข้อ

หลักสูตรการสอบ
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
+ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค...

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง
 
 
แนวข้อสอบ ภาค ข. กฏหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา ทุกระดับ (TD)
TD007
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 109 บาท
แนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ภาค ข. กฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เตรียมสอบ อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา ทุกระดับ
ครอบคลุม เข้าใจง่าย ตรงแนวข้อสอบมากที่สุด
จับประเด็นข้อสอบ
+ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
+ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
+...

จัดทำโดย... ติวเตอร์เดียว
 
 
เจาะข้อสอบ เตรียมสอบ อบจ. อบต.เทศบาล เมืองพัทยา นักพัฒนาชุมชน 3 (PK)
PK176
ราคาพิเศษ 150 บาท
เจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เจาะแนวข้อสอบ พร้อมคำเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย
+ แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเต...

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ
 
 
เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ 1-2 อบต.-ท้องถิ่น (PK)
PK175
ราคาพิเศษ 150 บาท
เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ 1-2
สำหรับผู้เตรียมสอบองค์การบริหารส่วนตำบล-ท้องถิ่น
เจาะแนวข้อสอบ พร้อมคำเฉลยอธิบาย
 
ประกอบด้วย
+ แนวข้อสอบ งานธุรการ
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ...

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาก้าวหน้า
 
 
รวมกฏหมายและระเบียบ รวมเนื้อหาและข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ทุกตำแหน่งต้องสอบ (CA)
CA015
ราคาพิเศษ 150 บาท
รวมข้อสอบ 763 ข้อ รวมกฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่งต้องสอบ (CAMPUS)
รวมเนื้อหาและข้อสอบ


หลักสูตรการสอบ
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
+ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
+ ฯลฯ
<...

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy
 
 
คู่มือเตรียมสอบ อบต. ระดับ 3 วิศวะกรโยธา 3 (BP)
BP217
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 120 บาท
เจาะลึกข้อสอบ ตามหลักสูตรของ ก.อบต. จังหวัด

สารบัญ
+ สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546
+ พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2547 (ถาม-ตอบ 93 ข้อ)
+ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารรา...

จัดทำโดย..บัณฑิตพัฒนา
 
 
พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 (อ.กฤติน)
TS171
ราคาพิเศษ 150 บาท
เทศบาล-อบจ.-อบต.
เจาะลึก ดักเก็งประเด็นข้อสอบใหม่

สารบัญ
+ ข้อสอบการบริหารงานพัสดุ (100 ข้อ)
+ ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (100 ข้อ)
+ ข้อสอบการบริหารงานพัสดุของราชการ (35 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 (20 ข้อ)
+ ข้อสอบรัฐธ...

จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร
 
 
พนักงานส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (อ.กฤติน)
TS170
ราคาพิเศษ 150 บาท
เทศบาล-อบจ.-อบต.
เจาะลึก ดักเก็งประเด็นข้อสอบใหม่

สารบัญ
- นโยบาย (Policy)
- กระบวนการของนโยบาย (Policy Process)
- การวิเคราะห์นโยบาย
- แผน (Plan)
- แผนพัฒนา
- การวางแผน (Planning)
- โครงการ (Program)
- การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
- เทคนิคการติดตามงาน PERT & CPM
- ความแตกต่างระหว่าง PERT & CPM
- การจัดการเชิงกลยุทธ...

จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร
 
 
พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานพัสดุ 2 (อ.กฤติน)
TS169
ราคาพิเศษ 150 บาท
เทศบาล-อบจ.-อบต.
เจาะลึก ดักเก็งประเด็นข้อสอบใหม่

สารบัญ
ความหมายการบริหารงานพัสดุ
- ความหมาย
- วงจรการบริหารพัสดุ
- การกำหนดความต้องการพัสดุ
- การจัดหาพัสดุ
- การจำหน่ายพัสดุ
แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการพัสดุ
- ข้อมูลของการกำหนดความต้องการ
- ประเภทของความต้องการ
- การแบ่งประเภทของพัสดุ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดมาตรฐานพัสดุ
- ...

จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร และคณะ
 
 
สรุป-เก็งข้อสอบ ภาค ข.ฉบับปรับใหม่ล่าสุด นิติกร 3 (BP)
BP201
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 120 บาท
ภาค ข. ฉบับปรับปรุงใหม่ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ฉบับสมบูรณ์ - ตรงประเด็น - พร้อมเก็งข้อสอบปีนี้

สารบัญ
+ สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่ม...

จัดทำโดย..บัณฑิตพัฒนา
 
 
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (อบต., อบจ., เทศบาล) (SP)
SP150
ราคาพิเศษ 180 บาท
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา
หลักสูตรการสอบ
+ ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบภายใน
+ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
+ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
+ การบริหารความเสี่ยง
+ การควบคุมภายใน
+ กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน
+ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
+ การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบภายใน
+ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริตในองค์กร
+ การตรวจสอบบัญชี ความหมายแล...

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
 
 
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน 2 (อ.กฤติน)
TS159
ราคาพิเศษ 150 บาท

รวมวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
เทศบาล อบจ. อบต.
เจาะลึกข้อสอบ ดักเก็งประเด็นข้อสอบใหม่

สารบัญ (รวมข้อสอบ 770 ข้อ)
1. ความรู้ในทางการงานพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่
+ ข้อสอบหลักการพัฒนาชุมชน (50 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
+ ข้อสอบแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (80 ข้อ)
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบั...

จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร

 
 
คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (PK)
PK164
ราคาพิเศษ 200 บาท
ครบทุกเนื้อหา

ประกอบด้วย
+ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักกการกระจายอำนาจและเทศบาล
  - หลักการกระจายอำนาจ
  - พํฒนาการของการกระจายอำนาจ
  - การปกครองท้องถิ่น เทศบาล
+ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
&...

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ
 
 
คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน เทศบาล เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 (อ.จีระ)
GR146
ราคาพิเศษ 180 บาท
ประกอบด้วย
+ ความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ
+ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2546)
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พระราชบัญ...

จัดทำโดย อาจารย์จีระ งอกศิลป์
 
 
รวมข้อสอบจริง 1,500 ข้อ กฏหมาย และ ระเบียบ ที่ต้องใช้ปฎิบัติงานในหน้าที่ สอบบรรจุพนักงานเทศบาล จังหวัด ลำพูน (อ.กฤติน)
TS153
ราคาพิเศษ 150 บาท
รวมข้อสอบจริง 1,500 ข้อ กฎหมายและระเบียบ ที่ต้องใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
สอบบรรจุพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูน
ข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี 2546 - 2551 (ปีล่าสุด)
แนวข้อสอบครบทุกระเบียบที่ต้องใช้สอบ
 
สารบัญ (รวมข้อสอบ 1,910 ข้อ)
+ ข้อสอบรัฐธรรมนู...

จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร
 
 
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานส่วนท้องถิ่น คอมพิวเตอร์ 3 (อ.กฤติน)
TS152
ราคาพิเศษ 150 บาท
รวมวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
เทศบาล อบจ. อบต.
เจาะลึกข้อสอบ ดักเก็งประเด็นข้อสอบใหม่

สารบัญ (รวมข้อสอบ 920 ข้อ)
1. ความรู้ในทางงานการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน
+ ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 (100...

จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร
 
 
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน 3 (อ.กฤติน)
TS150
ราคาพิเศษ 150 บาท
รวมวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
เทศบาล อบจ. อบต.
เจาะลึกข้อสอบ ดักเก็งประเด็นข้อสอบใหม่

สารบัญ (รวมข้อสอบ 770 ข้อ)
1. ความรู้ในทางการงานพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่
+ ข้อสอบหลักการพัฒนาชุมชน (50 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)
+ ข้อสอบแผนพัฒนาการ...

จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร
 
 
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานส่วนท้องถิ่น บุคลากร 3 (พรบ.+ความรู้เรื่องงาน) (อ.กฤติน)
TS149
ราคาพิเศษ 150 บาท
รวมวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
เทศบาล อบจ. อบต.
เจาะลึกข้อสอบ ดักเก็งประเด็นข้อสอบใหม่

สารบัญ (รวมข้อสอบ 860 ข้อ)
1. ความรู้ในทางงานบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
+ ข้อสอบการบริหารงานบุคคล (120 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
+ ข้อสอบการบร...

จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร
 
 
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบภายใน 3 (อ.กฤติน)
TS147
ราคาพิเศษ 150 บาท


จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร
 
 

ก่อนหน้า ถัดไป
   

©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com