คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ข้อมูลรายการสินค้า
พบรายการทั้งหมด 62 รายการ  มีจำนวนทั้งหมด 4 หน้า ขณะนี้อยู่หน้าที่ 3
หมวดสินค้า คู่มือเตรียมสอบราชการ
ประเภทสินค้า
อบจ. อบต. เทศบาล


แนวข้อสอบ ภาค ข. กฏหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา ทุกระดับ (TD)
TD007
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 109 บาท
แนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ภาค ข. กฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เตรียมสอบ อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา ทุกระดับ
ครอบคลุม เข้าใจง่าย ตรงแนวข้อสอบมากที่สุด
จับประเด็นข้อสอบ
+ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
+ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
+...

จัดทำโดย... ติวเตอร์เดียว
 
 
เจาะข้อสอบ เตรียมสอบ อบจ. อบต.เทศบาล เมืองพัทยา นักพัฒนาชุมชน 3 (PK)
PK176
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 150 บาท
เจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เจาะแนวข้อสอบ พร้อมคำเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย
+ แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พงศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเ...

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ
 
 
เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ 1-2 อบต.-ท้องถิ่น (PK)
PK175
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 150 บาท
เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ 1-2
สำหรับผู้เตรียมสอบองค์การบริหารส่วนตำบล-ท้องถิ่น
เจาะแนวข้อสอบ พร้อมคำเฉลยอธิบาย
 
ประกอบด้วย
+ แนวข้อสอบ งานธุรการ
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ....

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาก้าวหน้า
 
 
รวมกฏหมายและระเบียบ รวมเนื้อหาและข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ทุกตำแหน่งต้องสอบ (CA)
CA015
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 150 บาท
รวมข้อสอบ 763 ข้อ รวมกฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่งต้องสอบ (CAMPUS)
รวมเนื้อหาและข้อสอบ


หลักสูตรการสอบ
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
+ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจ...

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy
 
 
คู่มือเตรียมสอบ อบต. ระดับ 3 วิศวะกรโยธา 3 (BP)
BP217
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 120 บาท
เจาะลึกข้อสอบ ตามหลักสูตรของ ก.อบต. จังหวัด

สารบัญ
+ สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546
+ พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2547 (ถาม-ตอบ 93 ข้อ)
+ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารรา...

จัดทำโดย..บัณฑิตพัฒนา
 
 
สรุป-เก็งข้อสอบ ภาค ข.ฉบับปรับใหม่ล่าสุด นิติกร 3 (BP)
BP201
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 120 บาท
ภาค ข. ฉบับปรับปรุงใหม่ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ฉบับสมบูรณ์ - ตรงประเด็น - พร้อมเก็งข้อสอบปีนี้

สารบัญ
+ สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่ม...

จัดทำโดย..บัณฑิตพัฒนา
 
 
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (อบต., อบจ., เทศบาล) (SP)
SP150
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 180 บาท
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา
หลักสูตรการสอบ
+ ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบภายใน
+ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
+ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
+ การบริหารความเสี่ยง
+ การควบคุมภายใน
+ กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน
+ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
+ การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบภายใน
+ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจร...

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
 
 
คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (PK)
PK164
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 200 บาท
ครบทุกเนื้อหา

ประกอบด้วย
+ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักกการกระจายอำนาจและเทศบาล
  - หลักการกระจายอำนาจ
  - พํฒนาการของการกระจายอำนาจ
  - การปกครองท้องถิ่น เทศบาล
+ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
  - รัฐธรร...

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ
 
 
คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน เทศบาล เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 (อ.จีระ)
GR146
ราคาพิเศษ 180 บาท
ประกอบด้วย
+ ความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ
+ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2546)
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พระราชบัญ...

จัดทำโดย อาจารย์จีระ งอกศิลป์
 
 
คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ (PK)
PK160
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 200 บาท
สาระสำคัญ
+ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
+ กฎหมาย และ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ พ.ร.บ.สภาต...

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาก้าวหน้า
 
 
รวมข้อสอบ 300 ข้อ อธิบายคำตอบละเอียดทุกข้อ บุคคลากร 3 เทศบาลลำพูน (NV)
NV157
ราคาพิเศษ 120 บาท
รวมข้อสอบ 300 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ตรงตามหลักสูตร ก.ท.จ.ลำพูน ประจำปี 2552

ประกอบด้วย
+ ความรู้ในทางงานบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ พระราชบัญญัติเ...

จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ
 
 
คู่มือปฏิบัติงานสอบเลื่อนระดับและสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ภาค ข.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.วีระชัย)
VK001
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 350 บาท
สรุป เนื้อหา สาระสำคัญ ครบถ้วน ทันสมัย พร้อมแผนภูมิตารางเปรียบเทียบ เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย และท่านที่อ่านกฎหมายแล้วจับแก่นสารไม่ได้
รวม สรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเลื่อนระดับ และสอบเข้าบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมแบบทดสอบ แนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
<...

รวบรวมโดย..วีระชัย คำล้าน
 
 
คู่มือเตรียมสอบบรรจุ เจ้าพนักงานธุรการ (อบต.)(HI-ED)
HE262
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 142 บาท
ราคาปกติ 158 บาท ลด 10 %

คู่มือเตรียมสอบบรรจุ เจ้าพนักงานธุรการ (อบต.)
สำหรับ
- เตรียมสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการและพนักงานธุรการและพนักงานธุรการใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการและสอบเลื่อนตำแหน่ง
ประกอบด้วย
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
สาระสำคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมา...

รวบรวมและเรียบเรียงโดย อาจารย์จำนงค์ หอมแย้ม, อาจารย์ภราดร หอมแย้ม

 
 
สอบบรรจุ อบต. (Hi-Ed)
HE263
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 175 บาท

ความรู้พื้นฐานและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
สำหรับ
- เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ทุกระดับ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล
- ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร อบต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานทุกระดับ

จัดทำโดย .. อ.จำนงค์ หอมแย้มและคณะ

 
 
คู่มือเตรียมสอบ อบจ. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 3
1169
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 100 บาท

คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด
สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สรุปสาระสำคัญของ แผนประชาสัมพันธ์ระดับชาติ
พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สรุปสาระสำคัญของ การประชาส...

 
 
CD MP3 อบต. ติวข้อสอบระดับ 3 ชุด 3
1038
ราคาพิเศษ 100 บาท

อบต. CD อบต. ติวข้อสอบระดับ 3 ชุด 3 - ความรู้ความสามารถทั่วไป - เป็นระบบเสียงอย่างเดียว mp3
VCD ติวสอบราชการโดย.... พ.ต.ฮย. เมธา วาดีเจริญ
 
 
CD MP3 อบต. ติวข้อสอบระดับ 3 ชุด 2
1037
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 100 บาท

อบต. CD อบต. ติวข้อสอบระดับ 3 ชุด 2 พ.ร.บ. สถาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ใหม่ - พ.ร.บ. สถาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุง - ความรู้เกี่ยวกับนโนบายรัฐ - มหาดไทย - ท้องถิ่น - ภาษาไทย - ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นระบบเสียงอย่างเดียว mp3
VCD ติวสอบราชการ อบต.50โดย.... พ.ต.ฮย. เมธา วาดีเจริญ
 
 
CD MP3 อบต. ติวข้อสอบระดับ 3 ชุด 4
1036
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 100 บาท

อบต. CD อบต. ติวข้อสอบระดับ 3 ชุด 4 - ความรู้ความสามารถเฉพาะต่ำแหน่ง - ความรู้ความสามารถทั่วไป - เป็นระบบเสียงอย่างเดียว mp3
VCD ติวสอบราชการ อบต.50โดย.... พ.ต.ฮย. เมธา วาดีเจริญ
 
 
CD MP3 อบต. ติวข้อสอบระดับ 3 ชุด 1
1035
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 100 บาท

อบต. CD อบต. ติวข้อสอบระดับ 3 ชุด 1 พ.ร.บ. สถาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล - ความรู้ความสามารถทั่วไป - การเมือง สังคม เศรษฐกิจ - เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจฯ เป็นระบบเสียงอย่างเดียว mp3
VCD ติวสอบราชการ อบต.50โดย.... พ.ต.ฮย. เมธา วาดีเจริญ
 
 
CD เตรียมสอบ อบต.นักวิชาการศึกษา - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (BR)
BR099
ราคาพิเศษ 150 บาท
เนื้อหาภายในแผ่น (พิเศษ!! สรุปเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ)
 CD-ROM เปิดกับเครื่อง COMPUTER หรือฟังเสียงเปิดกับเครื่องเล่น MP3
แนะแนวการสอบ แนวข้...

โดย..ชมรมบัณฑิตรามคำแหง
 
 

ก่อนหน้า ถัดไป
   

©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com