คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ข้อมูลรายการสินค้า
พบรายการทั้งหมด 15 รายการ  มีจำนวนทั้งหมด 1 หน้า ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
หมวดสินค้า คู่มือเตรียมสอบชั้นมัธยม (ม.1-ม.6)
ประเภทสินค้า
เตรีมสอบ ม.1 ม.2 ม.3


หลักวิชา ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 ทั้ง 5 กลุ่มสาระ (HE)
HE440
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 171 บาท
ราคาปกติ 180 บาท ลด 5 %

หลักวิชา ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 ทั้ง 5 กลุ่มสาระ (HE)

 

ISBN : 978-974-402-4817
จัดทำโดย...อาจารย์สามารถ พงศ์ไพบูลย์

 
 
หัวใจ วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 (HI-ED)
HE327
ราคาพิเศษ 105 บาท
ราคาปกติ 110 บาท ลด 5 %
หัวใจ วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 
สารบัญ
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
สาระที่ 5 พลังงาน
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ 7 ...

จัดทำโดย... อ.สามารถ พงศ์ไพบูลย์ และคณะ
 
 
คู่มือ-เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ รวม ม.1-2-3 (PB)
PB353
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 161 บาท
ราคาปกติ 169 บาท ลด 5 %
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เล่มนี้ เขียนขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2544 โดยประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-
ม.2-ม.3 อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งรายละเอียดด้านเนื้อหา และแบบทดสอบมาตรฐาน จำนวนมากกว่า 1500 ข้อ

จึงเหมาะสำหรับนักเรียนได้ใช้ประกอบการเรียน และการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 โรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ
...

ผู้แต่ง: อ.สถาพร ทัพพะกุล ณ อยุธยา และคณะ
 
 
คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3 (PB)
PB248
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 161 บาท
ราคาปกติ 169 บาท ลด 5 %
หนังสือ คู่มือการเรียนเล่นนี้ คณะผู้เขียนจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ อย่างแท้จริง เนื้อหาประกอบด้วยสรุปหลักการ แนวคิด กฎ สูตร บทนิยาม ความคิดรวบยอดที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งนอกจากจะเหมาะกับทบทวนความรู้เดิมแล้ว นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันได้ นอกจากนั้นหนังสือยังมีตัวอย่างโจทย์ เป็นการช่วยเสริมขยายความรู้เดิมที่มีอยู...

ผู้เขียน ณรงค์ ปั้นนิ่ม
 
 
แนวข้อสอบ O-NET รวมวิชา ม.3 เตรียมสอบปี 53 (พ.ศ. พัฒนา)
PP121
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 142 บาท
ราคาปกติ 149 บาท ลด 5 %

ประกอบด้วย       
 + แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ 5 ชุด 200 ข้อ       
 + แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ 5 ชุด 150 ข้อ       
 + แนวข้อสอบ ภาษาไทย 5 ชุด 250 ข้อ       
 + แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ 5 ชุด 200 ข้อ      &nb...

เรียบเรียงโดย เขษฐ์ ชั้นสกุลดี, วาทิตย์ เขตต์นนท์

 
 
สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.1 (พ.ศ.พัฒนา)
PP118
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 161 บาท
ราคาปกติ 169 บาท ลด 5 %
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544       
ประกอบด้วย       
 + กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิคศาสตร์       
 + กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
 + กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       
 + กลุ่มสาระการเรียนรู...

เรียบเรียงโดย รศ.วิเชียร เกษประทุม, ดร.วสันต์ ทองไทย
 
 
คู่มือเตรียมสอบ ม.1 ฉบับเตรียมสอบ NT (พ.ศ.พัฒนา)
PP113
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 142 บาท
ราคาปกติ 149 บาท ลด 5 %
 + แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด เพิ่มคะแนนสอบประจำภาคเรียน       
 + เตรียมสอบ NT ระดับ ม.1       
ประกอบการเรียน       
 + คณิตศาสตร์       
 + วิทยาศาสตร์       
 + สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม    ...

เรียบเรียงโดย เสียง เชษฐศิริพงศ์, วิทยา ปานะบุตร, ชัยวัฒน์ สีแก้ว
 
 
หัวใจคณิตศาสตร์ ม.1-2-3 (Hi-Ed)
HE198
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 62 บาท
ราคาปกติ 65 บาท ลด 5 %
+ สรุปเนื้อหา นิยามและกฎเกณฑ์ ระดับ ม.1-2-3 ทั้งหมดที่ต้องรู้
+ รวมสูตรคณิตศาสตร์ระดับ ม.1-2-3 ทั้งหมดที่ต้องจำ
+ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-2-3 ใช้เปิดค้นหา สูตร และกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยในการทำโจทย์ข้อสอบ
+ ใช้สำหรับทบทวนกฎเกณฑ์และสูตรต่าง ๆ อย่างรวดเร็วก่อนสอบทุกระดับ

สารบัญ
+ บทที่ 1 หรม และ ครน
+ บทที่...

จัดทำโดย อาจารย์จีระ เจริญสุขวิมล
 
 
คู่มือเตรียมสอบ วิยาศาสตร์ ม.1-2-3 (Hi-Ed)
HE196
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 170 บาท
ราคาปกติ 178 บาท ลด 5 %
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
สำหรับ
+ ใช้ประกอบการเรียน เตรียมตัวสอบเก็บคะแนน และสอบประจำภาค
+ ใช้เตรียมสอบข้อสอบ O-NET ระดับ ม.3
+ เตรียมสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทั่วไปประเทศ

สารบัญ
+ สารและสมบัติของสาร
+ แรงและการเคลื...

จัดทำโดย รองศาสตราจารย์ปรีชา สุวรรณพินิจ, รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, อาจารย์ปิยดา สุวรรณพินิจ
 
 
คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.1 (Hi-Ed)
HE193
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 90 บาท
ราคาปกติ 95 บาท ลด 5 %
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สำหรับ
+ ใช้อ่านประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบ
+ เสริมประสบการณ์ และทักษะในการทำข้อสอบ
+ เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
+ ใช้เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเก็บคะแนน และสอบประจำภาค ตลอดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

...

จัดทำโดย จรูญ กรุงแก้ว, สุนทร ประสารพจน์
 
 
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 ฉบับชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต (HI-ED)
HE191
ราคาพิเศษ 71 บาท
ราคาปกติ 75 บาท ลด 5 %
ตรงตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศษสตร์
สำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1-3)
+ ใช้เสริมความรู้และเพิ่มทักษะการทำโจทย์ข้อสอบ
+ ใช้เตรียมสอบเก็บคะแนนและสอบประจำภาค เพื่อให้ได้เกรดสูงสุด

สารบัญ
+ บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
+ บทที่ 2 หน่วยของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของพืช
+ บทที่ 3 อาหารกับการดำรงชีวิต
+ บทที่ 4 ...

จัดทำโดย สามารถ พงศ์ไพบูลย์, สุทธิพร พงษ์รัตนกุล, สุคนธา จงอ่อน
 
 
ตะลุยข้อสอบ ภาษาไทย ม.2 (Hi-Ed)
HE190
ราคาพิเศษ 65 บาท
ราคาปกติ 68 บาท ลด 5 %
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับ นักเรียนชั้น ม.2 ใช้เสริมทักษะ การทำโจทย์ข้อสอบ เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนน สอบประจำภาค และเตรียมตัวสอบข้อสอบ NT ระดับ ม.2

สารบัญ
วรรณคดีวิจักษ์
+ บทที่ 1 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
+ บทที่ 2 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
+ บทที่ ...

จัดทำโดย อาจารย์เริงชัย ทองหล่อ
 
 
คณิตคิดวิเคราะห์ ม.1 เล่ม 1 (Hi-Ed)
HE189
ราคาพิเศษ 95 บาท
ราคาปกติ 100 บาท ลด 5 %
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+ อธิบายเนื้อหาพร้อมตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ เข้าใจง่าย
+ แบบทดสอบพร้อมเฉลยวิธีคิดเชิงวิเคราะห์อย่างละเอียด
+ สามารถศึกษาด้วยตนเอง เพื่อพิชิตข้อสอบคณิตศาสตร์ทุกรูปแบบ
สารบัญ
+ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ
+ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม
+ หน่วยการเรี...

จัดทำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิจ วงศ์รัตนะ
 
 
คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 (Hi-ED)
HE012
ราคาพิเศษ 179 บาท
ราคาปกติ 188 บาท ลด 5 %

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม
สำหรับ นักเรียนใช้ประกอบการเรียน เตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบประจำภาค สอบข้อเขียน O-NET ระดับ ม.3, ครู อาจารย์ ใช้ประกอบการสอน

สารบัญ (พร้อมแบบทดสอบทุกบท)
ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
บทที่ 2 กราฟ
บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น
บทที่ 4 คว...

รวบรวมโดย รศ.กมล เอกไทยเจริญ

 
 
คู่มือเตรียมสอบ ม.2 เพิ่มเกรด (Hi-ED)
HE010
ราคาพิเศษ 166 บาท
ราคาปกติ 175 บาท ลด 5 %

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
สำหรับ
- เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเก็บคะแนน, สอบกลางภาค, และสอบประจำภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
- เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพื่อศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ประกอบด้วย
- สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 อย่างละเอียดครบถ้วน
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอัง...

เรียงเรียงโดย... อาจารย์สามารถ พงศ์ไพบูลย์และคณะ

 
 

ก่อนหน้า ถัดไป
   

©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com