คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ข้อมูลรายการสินค้า
พบรายการทั้งหมด 135 รายการ  มีจำนวนทั้งหมด 7 หน้า ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
หมวดสินค้า คณะรัฐศาสตร์
POL1100 / PS103 POL1101 / PS110 POL2100 / PS130
POL2101 / PS190 POL2102 / PS202 POL2103 / PS205
POL2104 / PS215 POL2105 / PS290 POL2110 / PS293
POL2128 / PS217 POL2146 / PS203 POL2147 / PS210
POL2200 / PS120 POL2203 (PS339) POL2300 / PA200
POL2301 / PA210 POL2302 / PA220 POL2303 / PA240
POL2310 / PA211 POL3100 / PS315 POL3101 / PS316
POL3102 / PS333 POL3110/PS390 POL3111/PS392
POL3112 / PS396 POL3128/PS219 POL3300 / PA260
POL3301 / PA270 POL3302 / PA280 POL3310 / PA311
POL3311 / PA312 POL3312 / PA313 POL3313 / PA323
POL3314 / PA330 POL3315 / PA331 POL3316 / PA333
POL3317 / PA430 POL3328 / PA340 POL3329 / PA350
POL3364/PA261 POL3366 / PA460 POL3382/PA332
POL4100 / PS420 POL4110/PS417 POL4128/PS403
POL4130/PS425 POL4147 / PS497 POL4182 / PS393
POL4183/PS415 POL4184 / PS419 POL4310 / PA310
POL4311/PA320 POL4312 / PA321 POL4313 / PA322
POL4314 / PA324 POL4315 / PA325 POL4316 / PA326
POL4317 / PA410 POL4317/PA410 POL4318/PA411
POL4321 / PA421 POL4322 / PA422 POL4323/PA423
POL4328/PA341 POL4329/PA440 POL4346 (PA370)
POL4349/PA381 POL4350/PA382 POL4351 / PA470
PS 313 PSY2005 / PC263


POL2203/PS339 ชุดเจาะเกราะนโยบายต่างประเทศ
POL2203
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2203/PS339 ชุดเจาะเกราะนโยบายต่างประเทศ

ใช้เฉพาะภาคซ่อม2, S/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4346/PA370 ชุดเจาะเกราะการกำหนดเเละการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
POL4346
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4346/PA370 ชุดเจาะเกราะการกำหนดเเละการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

 
ใช้เฉพาะภาคซ่อม2, s/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4130/PS425 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฎีพัฒนาการเมือง
POL4130PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4130/PS425 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฎีพัฒนาการเมือง

 
ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4183/PS415 ชุดเจาะกราะ มติมหาชนกับประชาธิปไตย
POL4183PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4183/PS415 ชุดเจาะกราะ มติมหาชนกับประชาธิปไตย

 
ใช้เฉพาะภาค S/59
 


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4350/PA382 การประเมินผลโครงการในภาครัฐ
POL4350PEE
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4350/PA382 การประเมินผลโครงการในภาครัฐ

 
ใช้เฉพาะภาค s/59
 
****** เป็นรู...

จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4349/PA381 ชุดเจาะเกราะ การบริหารโครงการภาครัฐ
POL4349PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4349/PA381 ชุดเจาะเกราะ การบริหารโครงการภาครัฐ

 
ใช้เฉพาะภาค S/58


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3111/PS392 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฎีประชาธิปไตย
POL3111PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3111/PS392 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฎีประชาธิปไตย

 
ใช้เฉพาะภาค 2/58


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4110/PS417 ชุดเจาะเกราะ ปัญญาชนกับการเมือง
POL4110PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4110/PS417 ชุดเจาะเกราะ ปัญญาชนกับการเมือง

 
ใช้เฉพาะภาคS/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4128/PS403 ชุดเจาะเกราะพฤติกรรมการเมือง
POL4128EE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4128/PS403 ชุดเจาะเกราะพฤติกรรมการเมือง

 
ใช้เฉพาะภาคS/59
 


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4182/PS393 ชุดเจาะเกราะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
POL4182EE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4182/PS393 ชุดเจาะเกราะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย

 
ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2147/PS210 ชุดเจาะเกราะ การเมืองไทยยุคปัจจุบัน
POL2147EE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2147/PS210  ชุดเจาะเกราะ การเมืองไทยยุคปัจจุบัน

 
ใช้เฉพาะภาคS/59
 
 
****** เป็นรูปเล่ม ไ...

จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4328/PA341 ชุดเจาะเกราะการวัดผลและประเมินผล
POL4328PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4328/PA341 ชุดเจาะเกราะการวัดผลและประเมินผล

 
ใช้เฉพาะภาคS/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4310/PA310 ชุดเจาะเกราะ พฤติกรรมองค์การ
POL4310PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4310/PA310 ชุดเจาะเกราะ พฤติกรรมองค์การ

 
ใช้เฉพาะภาค S/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3310/PA311 ชุดเจาะเกราะ การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
POL3310PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3310/PA311 ชุดเจาะเกราะ การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

 
ใช้เฉพาะภาคS/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2128/PA217 ชุดเจาะเกราะ การเลือกตั้ง
POL2128PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2128/PA217 ชุดเจาะเกราะ การเลือกตั้ง

 
ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4322/PA422 ชุดเจาะเกราะ ปัญหาในการบริหารในภาครัฐ
POL4322PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4322/PA422 ชุดเจาะเกราะ ปัญหาในการบริหารในภาครัฐ

 
ใช้เฉพาะภาค 1/58


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3382/PA332 ชุดเจาะเกราะ การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
POL3382PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3382/PA332 ชุดเจาะเกราะ การบริหารงานส่วนท้องถิ่น

 
ใช้เฉพาะภาคS/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3128/PS219 ชุดเจาะเกราะ แนวทางวิเคราะห์ทฤษฎีทางการเมือง
POL3128PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3128/PS219 ชุดเจาะเกราะ แนวทางวิเคราะห์ทฤษฎีทางการเมือง

 
ใช้เฉพาะ 2/58


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4314/PA324 ชุดเจาะเกราะ การพัฒนาเปรียบเทียบ
POL4314PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4314/PA324 ชุดเจาะเกราะ การพัฒนาเปรียบเทียบ

 
ใช้เฉพาะภาค s/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4318/PA411 ชุดเจาะเกราะ ประชาสังคมและการพัฒนา
POL4318PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4318/PA411 ชุดเจาะเกราะ ประชาสังคมและการพัฒนา

 
ใช้เฉพาะภาคS/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 

ก่อนหน้า ถัดไป
   

©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com