คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ข้อมูลรายการสินค้า
พบรายการทั้งหมด 121 รายการ  มีจำนวนทั้งหมด 7 หน้า ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
หมวดสินค้า คณะรัฐศาสตร์
POL1100 / PS103 POL1101 / PS110 POL2100 / PS130
POL2101 / PS190 POL2102 / PS202 POL2103 / PS205
POL2104 (PS215) POL2104 / PS215 POL2105 / PS290
POL2106 POL2108 POL2109
POL2110 / PS293 POL2128 / PS217 POL2146 / PS203
POL2147 / PS210 POL2200 / PS120 POL2201 (PS230)
POL2203 (PS339) POL2204 (PS320) POL2300 / PA200
POL2301 / PA210 POL2302 / PA220 POL2303 / PA240
POL2310 / PA211 POL3100 / PS315 POL3101 / PS316
POL3102 / PS333 POL3110/PS390 POL3111/PS392
POL3112 / PS396 POL3128/PS219 POL3300 / PA260
POL3301 / PA270 POL3302 / PA280 POL3310 / PA311
POL3311 / PA312 POL3312 / PA313 POL3313 / PA323
POL3314 / PA330 POL3315 / PA331 POL3316 / PA333
POL3317 / PA430 POL3328 / PA340 POL3329 / PA350
POL3364/PA261 POL3366 / PA460 POL3382/PA332
POL4100 / PS420 POL4110/PS417 POL4128/PS403
POL4130/PS425 POL4146 (PS399) POL4147 / PS497
POL4182 / PS393 POL4183/PS415 POL4184 / PS419
POL4310 / PA310 POL4311/PA320 POL4312 / PA321
POL4313 / PA322 POL4314 / PA324 POL4315 / PA325
POL4316 / PA326 POL4317 / PA410 POL4317/PA410
POL4318/PA411 POL4321 / PA421 POL4322 / PA422
POL4323/PA423 POL4328/PA341 POL4329/PA440
POL4332 POL4346 (PA370) POL4349/PA381
POL4350/PA382 POL4351 / PA470 PS 313
PSY2005 / PC263


POL2102 / PA200 สรุปหลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
POL2102S
ราคาพิเศษ 40 บาท

POL2102 / PA200 สรุปหลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

เนื้อหาประกอบด้วย
 ...

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 
 
POL4332 ชุดเจาะเกราะนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
POL4332PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4332 ชุดเจาะเกราะนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ใช้เฉพาะภาค2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4146 (PS399) ชุดเจาะเกราะความคิดทางการเมืองไทย
POL4146PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4146 (PS399) ชุดเจาะเกราะความคิดทางการเมืองไทย

ใช้เฉพาะภาค2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2300 / PA200 สรุปการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
POL2300S
ราคาพิเศษ 50 บาท

POL2300 / PA200 สรุปการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
 ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
 
 
POL2109 ชุดเจาะเกราะการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
POL2109PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2109 ชุดเจาะเกราะการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

ใช้เฉพาะภาค2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2104 (PS215) ชุดเจาะเกราะพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
POL2104PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2104 (PS215) ชุดเจาะเกราะพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2108 ชุดเจาะเกราะหลักปฏบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
POL2108PEE
ราคาพิเศษ 68 บาท

POL2108 ชุดเจาะเกราะหลักปฏบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ใช้เฉพาะภาค 2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2106 ชุดเจาะเกราะปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
POL2106PEE
ราคาพิเศษ 68 บาท

POL2106 ชุดเจาะเกราะปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

ใช้เฉพาะภาค2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2204/PS320 ชุดเจาะเกราะองค์การระหว่างประเทศ
POL2204PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2204/PS320 ชุดเจาะเกราะองค์การระหว่างประเทศ

ใช้เฉพาะภาค 2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2201/PS230 ชุดเจาะเกราะการเมืองระหว่างประเทศ
POL2201PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2201/PS230 ชุดเจาะเกราะการเมืองระหว่างประเทศ

ใช้เฉพาะภาค 2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2203/PS339 ชุดเจาะเกราะนโยบายต่างประเทศ
POL2203PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2203/PS339 ชุดเจาะเกราะนโยบายต่างประเทศ

ใช้เฉพาะภาค 2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4346/PA370 ชุดเจาะเกราะการกำหนดเเละการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
POL4346PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4346/PA370 ชุดเจาะเกราะการกำหนดเเละการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

 
ใช้เฉพาะภาคซ่อม2, s/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4130/PS425 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฎีพัฒนาการเมือง
POL4130PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4130/PS425 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฎีพัฒนาการเมือง

 
ใช้เฉพาะภาค2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4183/PS415 ชุดเจาะกราะ มติมหาชนกับประชาธิปไตย
POL4183PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4183/PS415 ชุดเจาะกราะ มติมหาชนกับประชาธิปไตย

 
ใช้เฉพาะภาค 2/60
 


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4350/PA382 การประเมินผลโครงการในภาครัฐ
POL4350PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4350/PA382 การประเมินผลโครงการในภาครัฐ

 
ใช้เฉพาะภาค 2/60
 
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****...

จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4349/PA381 ชุดเจาะเกราะ การบริหารโครงการภาครัฐ
POL4349PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4349/PA381 ชุดเจาะเกราะ การบริหารโครงการภาครัฐ

 
ใช้เฉพาะภาค 2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3111/PS392 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฎีประชาธิปไตย
POL3111PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3111/PS392 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฎีประชาธิปไตย

 
ใช้เฉพาะภาค 2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4110/PS417 ชุดเจาะเกราะ ปัญญาชนกับการเมือง
POL4110PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4110/PS417 ชุดเจาะเกราะ ปัญญาชนกับการเมือง

 
ใช้เฉพาะภาค2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4128/PS403 ชุดเจาะเกราะพฤติกรรมการเมือง
POL4128PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4128/PS403 ชุดเจาะเกราะพฤติกรรมการเมือง

 
ใช้เฉพาะภาค2/60
 


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4182/PS393 ชุดเจาะเกราะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
POL4182EE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4182/PS393 ชุดเจาะเกราะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย

 
ใช้เฉพาะภาค2/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 

ก่อนหน้า ถัดไป
   

©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com