คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ข้อมูลรายการสินค้า
พบรายการทั้งหมด 110 รายการ  มีจำนวนทั้งหมด 6 หน้า ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
หมวดสินค้า คณะรัฐศาสตร์
POL1100 / PS103 POL1101 / PS110 POL2100 / PS130
POL2101 / PS190 POL2102 / PS202 POL2103 / PS205
POL2104 / PS215 POL2105 / PS290 POL2110 / PS293
POL2128 / PS217 POL2146 / PS203 POL2147 / PS210
POL2200 / PS120 POL2300 / PA200 POL2301 / PA210
POL2302 / PA220 POL2303 / PA240 POL2310 / PA211
POL3100 / PS315 POL3101 / PS316 POL3102 / PS333
POL3112 / PS396 POL3300 / PA260 POL3301 / PA270
POL3302 / PA280 POL3310 / PA311 POL3311 / PA312
POL3312 / PA313 POL3313 / PA323 POL3314 / PA330
POL3315 / PA331 POL3316 / PA333 POL3317 / PA430
POL3328 / PA340 POL3329 / PA350 POL3366 / PA460
POL4100 / PS420 POL4147 / PS497 POL4182 / PS393
POL4184 / PS419 POL4310 / PA310 POL4312 / PA321
POL4313 / PA322 POL4314 / PA324 POL4315 / PA325
POL4316 / PA326 POL4317 / PA410 POL4321 / PA421
POL4322 / PA422 POL4351 / PA470 PS 313
PSY2005 / PC263


POL2300/PA200 ชุดเจาะเกราะ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
POL2300PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2300/PA200 ชุดเจาะเกราะ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

 
ใช้เฉพาะส่วนภูมิภาค


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2100/PS130 ชุดเจาะเกราะ การปกครองเปรียบเทียบ
POL2100PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2100/PS130  ชุดเจาะเกราะ การปกครองเปรียบเทียบ

 
ใช้เฉพาะส่วนภูมิภาค


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2103/PS205 ชุดเจาะเกราะ การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
POL2103PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2103/PS205 ชุดเจาะเกราะ การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

 
ใช้เฉพาะส่วนภูมิภาค


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3301/PA207 ชุดเจาะเกราะ นโยบายสาธารณะ
POL3301PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3301/PA207 ชุดเจาะเกราะ นโยบายสาธารณะ

 
ใช้เฉพาะส่วนภูมิภาค


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2200/PS120 ชุดเจาะเกราะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
POL2200PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2200/PS120 ชุดเจาะเกราะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 
ใช้เฉพาะส่วนภูมิภาค


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3313/PA323 ชุดเจาะเกราะการบริหารพัฒนา
POL3313EE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3313/PA323 ชุดเจาะเกราะการบริหารพัฒนา

 
ภาค2/57


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3330/PA452 ชุดเจาะเกราะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
POL3330
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3330/PA452 ชุดเจาะเกราะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

 
ใช้สอบภาค 2/57


จัดทำโดย...สถาบันPERFECTวิชาการ
 
 
POL3317/PA410 ชุดเจาะเกราะ การบริหารกระบวนการยุติธรรม
POL3317EE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3317/PA410 ชุดเจาะเกราะ การบริหารกระบวนการยุติธรรม

 
ใช้สอบภาค 2/57


จัดทำโดย...สถาบันPERFECTวิชาการ
 
 
POL3311 / PA312 ชุดเจาะเกราะ การเมืองและระบบราชการ
POL3311EE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3311 / PA312 ชุดเจาะเกราะ การเมืองและระบบราชการ

 
ใช้สอบภาค 2/57


จัดทำโดย...สถาบัน PERFECT วิชาการ
 
 
POL3112 / PS396 ชุดเจาะเกราะ ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
POL3112PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3112 / PS396 ชุดเจาะเกราะ ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา

 
ใช้สอบภาค 2/57


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4147 / PS497 ชุดเจาะเกราะ เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย
POL4147PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4147 / PS497 ชุดเจาะเกราะ เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย

 
ใช้สอบภาค 2/57


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4313 / PA322 ชุดเจาะเกราะ เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ
POL4313PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4313 / PA322 ชุดเจาะเกราะ เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ

 
ใช้สอบภาค 2/57


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3328 / PA340 ชุดเจาะเกราะ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
POL3328PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3328 / PA340 ชุดเจาะเกราะ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

 
ใช้สอบ ภาค 2/57


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3329 / PA350 ชุดเจาะเกราะ เทคนิคการบริหารงานบุคคล
POL3329PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3329 / PA350 ชุดเจาะเกราะ เทคนิคการบริหารงานบุคคล

ใช้สอบภาค 2/57 


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2110 / PS293 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฏีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
POL2110PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2110 / PS293 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฏีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

ใช้สอบ ภาค 2/57


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3312 / PA313 ชุดเจาะเกราะ การบริพัฒนาระบบราชการ
POL3312PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3312 / PA313 ชุดเจาะเกราะ การบริพัฒนาระบบราชการ

ใช้สอบภาค 2/57


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4315 / PA325 ชุดเจาะเกราะ คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการพัฒนา
POL4315PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4315 / PA325 ชุดเจาะเกราะ คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการพัฒนา

ภาค 2/57จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4316 / PA326 ชุดเจาะเกราะการบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย
POL4316PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4316 / PA326 ชุดเจาะเกราะการบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย

 
ภาค 2/57


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4312 / PA321 ชุดเจาะเกราะ เทคโนโลยีการบริหาร
POL4312PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4312 / PA321 ชุดเจาะเกราะ เทคโนโลยีการบริหาร

 
ภาค 2/57


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4351 / PA470 ชุดเจาะเกราะ การเมืองและการบริหารรัฐกินกับการการพัฒนา
POL4351PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4351 / PA470 ชุดเจาะเกราะ การเมืองและการบริหารรัฐกินกับการการพัฒนา

 
ภาค 2/57


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 

ก่อนหน้า ถัดไป
   

©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com