คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ข้อมูลรายการสินค้า
พบรายการทั้งหมด 137 รายการ  มีจำนวนทั้งหมด 7 หน้า ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
หมวดสินค้า คณะรัฐศาสตร์
POL1100 / PS103 POL1101 / PS110 POL2100 / PS130
POL2101 / PS190 POL2102 / PS202 POL2103 / PS205
POL2104 / PS215 POL2105 / PS290 POL2110 / PS293
POL2128 / PS217 POL2146 / PS203 POL2147 / PS210
POL2200 / PS120 POL2201 (PS230) POL2203 (PS339)
POL2204 (PS320) POL2300 / PA200 POL2301 / PA210
POL2302 / PA220 POL2303 / PA240 POL2310 / PA211
POL3100 / PS315 POL3101 / PS316 POL3102 / PS333
POL3110/PS390 POL3111/PS392 POL3112 / PS396
POL3128/PS219 POL3300 / PA260 POL3301 / PA270
POL3302 / PA280 POL3310 / PA311 POL3311 / PA312
POL3312 / PA313 POL3313 / PA323 POL3314 / PA330
POL3315 / PA331 POL3316 / PA333 POL3317 / PA430
POL3328 / PA340 POL3329 / PA350 POL3364/PA261
POL3366 / PA460 POL3382/PA332 POL4100 / PS420
POL4110/PS417 POL4128/PS403 POL4130/PS425
POL4147 / PS497 POL4182 / PS393 POL4183/PS415
POL4184 / PS419 POL4310 / PA310 POL4311/PA320
POL4312 / PA321 POL4313 / PA322 POL4314 / PA324
POL4315 / PA325 POL4316 / PA326 POL4317 / PA410
POL4317/PA410 POL4318/PA411 POL4321 / PA421
POL4322 / PA422 POL4323/PA423 POL4328/PA341
POL4329/PA440 POL4346 (PA370) POL4349/PA381
POL4350/PA382 POL4351 / PA470 PS 313
PSY2005 / PC263


POL2204/PS320 ชุดเจาะเกราะองค์การระหว่างประเทศ
POL2204PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2204/PS320 ชุดเจาะเกราะองค์การระหว่างประเทศ

ใช้เฉพาะภาค 1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2201/PS230 ชุดเจาะเกราะการเมืองระหว่างประเทศ
POL2201PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2201/PS230 ชุดเจาะเกราะการเมืองระหว่างประเทศ

ใช้เฉพาะภาค 1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2203/PS339 ชุดเจาะเกราะนโยบายต่างประเทศ
POL2203PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2203/PS339 ชุดเจาะเกราะนโยบายต่างประเทศ

ใช้เฉพาะภาค 1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4346/PA370 ชุดเจาะเกราะการกำหนดเเละการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
POL4346PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4346/PA370 ชุดเจาะเกราะการกำหนดเเละการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

 
ใช้เฉพาะภาคซ่อม2, s/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4130/PS425 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฎีพัฒนาการเมือง
POL4130PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4130/PS425 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฎีพัฒนาการเมือง

 
ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4183/PS415 ชุดเจาะกราะ มติมหาชนกับประชาธิปไตย
POL4183PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4183/PS415 ชุดเจาะกราะ มติมหาชนกับประชาธิปไตย

 
ใช้เฉพาะภาค 
 


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4350/PA382 การประเมินผลโครงการในภาครัฐ
POL4350PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4350/PA382 การประเมินผลโครงการในภาครัฐ

 
ใช้เฉพาะภาค 1/60
 
****** เป็นรูปเล่ม...

จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4349/PA381 ชุดเจาะเกราะ การบริหารโครงการภาครัฐ
POL4349PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4349/PA381 ชุดเจาะเกราะ การบริหารโครงการภาครัฐ

 
ใช้เฉพาะภาค 1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3111/PS392 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฎีประชาธิปไตย
POL3111PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3111/PS392 ชุดเจาะเกราะ ทฤษฎีประชาธิปไตย

 
ใช้เฉพาะภาค 1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4110/PS417 ชุดเจาะเกราะ ปัญญาชนกับการเมือง
POL4110PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4110/PS417 ชุดเจาะเกราะ ปัญญาชนกับการเมือง

 
ใช้เฉพาะภาค1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4128/PS403 ชุดเจาะเกราะพฤติกรรมการเมือง
POL4128EE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4128/PS403 ชุดเจาะเกราะพฤติกรรมการเมือง

 
ใช้เฉพาะภาค1/60
 


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4182/PS393 ชุดเจาะเกราะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
POL4182EE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4182/PS393 ชุดเจาะเกราะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย

 
ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2147/PS210 ชุดเจาะเกราะ การเมืองไทยยุคปัจจุบัน
POL2147EE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2147/PS210  ชุดเจาะเกราะ การเมืองไทยยุคปัจจุบัน

 
ใช้เฉพาะภาค1/60
 
 
****** เป็นรูปเล่ม ไ...

จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4328/PA341 ชุดเจาะเกราะการวัดผลและประเมินผล
POL4328PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4328/PA341 ชุดเจาะเกราะการวัดผลและประเมินผล

 
ใช้เฉพาะภาค1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4310/PA310 ชุดเจาะเกราะ พฤติกรรมองค์การ
POL4310PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4310/PA310 ชุดเจาะเกราะ พฤติกรรมองค์การ

 
ใช้เฉพาะภาค 1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3310/PA311 ชุดเจาะเกราะ การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
POL3310PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3310/PA311 ชุดเจาะเกราะ การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

 
ใช้เฉพาะภาค1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL2128/PA217 ชุดเจาะเกราะ การเลือกตั้ง
POL2128PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL2128/PA217 ชุดเจาะเกราะ การเลือกตั้ง

 
ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/59


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL4322/PA422 ชุดเจาะเกราะ ปัญหาในการบริหารในภาครัฐ
POL4322PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL4322/PA422 ชุดเจาะเกราะ ปัญหาในการบริหารในภาครัฐ

 
ใช้เฉพาะภาค 1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3382/PA332 ชุดเจาะเกราะ การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
POL3382PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3382/PA332 ชุดเจาะเกราะ การบริหารงานส่วนท้องถิ่น

 
ใช้เฉพาะภาค1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 
POL3128/PS219 ชุดเจาะเกราะ แนวทางวิเคราะห์ทฤษฎีทางการเมือง
POL3128PEE
ราคาพิเศษ 80 บาท

POL3128/PS219 ชุดเจาะเกราะ แนวทางวิเคราะห์ทฤษฎีทางการเมือง

 
ใช้เฉพาะ 1/60


จัดทำโดย...กลุ่ม PERFECT วิชาการ
 
 

ก่อนหน้า ถัดไป
   

©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com