คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ข้อมูลรายการสินค้า
พบรายการทั้งหมด 84 รายการ  มีจำนวนทั้งหมด 5 หน้า ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
หมวดสินค้า คณะรัฐศาสตร์
POL1100 / PS103 POL1101 / PS110 POL2100 / PS130
POL2101 / PS190 POL2102 / PS202 POL2103 / PS205
POL2104 / PS215 POL2105 / PS290 POL2110 / PS293
POL2128 / PS217 POL2147 / PS210 POL2200 / PS120
POL2300 / PA200 POL2301 / PA210 POL2302 / PA220
POL2303 / PA240 POL2310 / PA211 POL3100 / PS315
POL3101 / PS316 POL3102 / PS333 POL3112 / PS396
POL3300 / PA260 POL3301 / PA270 POL3302 / PA280
POL3310 / PA311 POL3311 / PA312 POL3312 / PA313
POL3313 / PA323 POL3314 / PA330 POL3315 / PA331
POL3316 / PA333 POL3317 / PA430 POL3328 / PA340
POL3329 / PA350 POL4100 / PS420 POL4182 / PS393
POL4310 / PA310 POL4312 / PA321 POL4314 / PA324
POL4315 / PA325 POL4316 / PA326 POL4317 / PA410
POL4321 / PA421 POL4322 / PA422 PS 313
PSY2005 / PC263


POL3312 / PA313 สรุปการพัฒนาระบบราชการ
POL3312S
ราคาพิเศษ 38 บาท

POL3312 / PA313 สรุปการพัฒนาระบบราชการ


จัดทำขึ้นเพื่อนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสเข้าฟังการบรรยาย ติดตามบทเรียนไม่ทัน หรือมีเวลาเตรียมตัวน้อย 
จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากตำราเรียนหรือเอกสารการสอ...

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
 
 
POL4317 / PA410 สรุป-เจาะแนวข้อสอบ การวิเคราะห์องค์กร
POL4317SS
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 53 บาท
POL4315 / PA325 สรุป-เจาะแนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการพัฒนา
แนวคำถาม-คำตอบ พร้อมแนวข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ


จัดทำโดย... Sheet For G
 
 
POL4316 / PA326 สรุป-เจาะแนวข้อสอบ การบริหารการพัฒนาประชาธิปไตย
POL4316SS
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 53 บาท
POL4316 / PA326 สรุป-เจาะแนวข้อสอบ การบริหารการพัฒนาประชาธิปไตย
เจาะแนวข้อสอบ 1/55
แนวคำถาม-คำตอบ พร้อมแนวข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ


จัดทำโดย... Sheet For G
 
 
POL3317 / PA430 สรุป-เจาะแนวข้อสอบ การบริหารกระบวนการยุติธรรม
POL3317SS
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 47 บาท
POL3317 / PA430 สรุป-เจาะแนวข้อสอบ การบริหารกระบวนการยุติธรรม
เจาะแนวข้อสอบ 2/55
แนวคำถาม-คำตอบ พร้อมแนวข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ


จัดทำโดย.. Sheet For G
 
 
POL4315 / PA325 สรุป-เจาะแนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการพัฒนา
POL4315SS
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 47 บาท
PA325 สรุป-เจาะแนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการพัฒนา
แนวคำถาม-คำตอบ พร้อมแนวข้อสอบ
ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ


จัดทำโดย.. Sheet For G
 
 
POL4314/PA 324 สรุป-แนวข้อสอบการพัฒนาเปรียบเทียบ
POL4314SS
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 35 บาท
POL4314/PA 324 สรุป-แนวข้อสอบการพัฒนาเปรียบเทียบ
เจาะข้อสอบภาคล่าสุด พร้อมแนวข้อสอบ สรุปเนื้อหาสำคัญ
ข้อสอบอัตนัย (เขียน) 4 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ


โดย...SHEET FOR G
 
 
PA 430 สรุปเนื้อหา-เจาะแนวข้อสอบ การบริหารกระบวนการยุติธรรม
PA430SS
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 39 บาท

 สรุปเนื้อหา-เจาะแนวข้อสอบ การบริหารกระบวนการยุติธรรมโดย...SHEET FOR G
 
 
POL3312 / PA313 เฉลยการพัฒนาระบบราชการ
POL3312E
ราคาพิเศษ 53 บาท
เฉลยข้อสอบภาคล่าสุด : S/56 : 1/56 : 1/54 : S/53 : 2/53 .....
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด
ข้อสอบปรนัย+เลือกข้อที่ถูกหรือผิด
ภาคใหม่ล่าสุด เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

 

 ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
 
 
POL2147 / PS210 สรุปเนื้อหา-เจาะข้อสอบ การเมืองไทยยุคปัจจุบัน
POL2147SS
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 59 บาท
เจาะแนวข้อสอบ 2/56
 สรุปเนื้อหา-เจาะข้อสอบ สรุปคำบรรยาย
 
ชีทชุดนี้ประกอบด้วย
 + วิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน ข้อสอบเก่า ๆ พร้อมเฉลยแนวคำถาม
...

โดย...SHEET FOR G
 
 
POL3112 / PS396 สรุปความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
POL3112S
ราคาพิเศษ 40 บาท

สารบัญ
บทที่ 1 พุทธประวัติและสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยพุทธกาล
บทที่ 2 หลักธรรมพื้นฐานในพุทธศาสนา
บทที่ 3 การกำเนิดรัฐตามแนวความคิดของพุทธศาสนา
บทที่ 4 ธรรมราชาตามแนวคิดของพุทธศาสนา
บทที่ 5 พระเจ้าอโศกมหาราช - ธรรมราชาในประวัติศาสตร์
บทที่ 6 พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย
บทที่ 7 ประชาธิปไตยกับพระพุทธศาสนา

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 
 
POL4182 / PS393 สรุปแนวถามตอบข้อสอบการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตร
POL4182SS
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 59 บาท

เจาะแนวข้อสอบ 2/56

สรุปแนวถาม-ตอบพร้อมแนวข้อสอบ สรุปคำบรรยายทุกรายชั่วโมง ...


โดย...SHEET FOR G
 
 
POL3312 / PA313 สรุปแนวถามตอบข้อสอบการพัฒนาระบบราชการ
POL3312SS
! สินค้าหมด
ราคาพิเศษ 43 บาท
เจาะข้อสอบ 2/53
สรุปแนวถาม-ตอบพร้อมแนวข้อสอบ 


โดย...SHEET FOR G
 
 
POL3112 / PS396 เฉลยความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
POL3112E
ราคาพิเศษ 48 บาท
เฉลยข้อสอบภาคล่าสุด: S/56 : 1/56 : S/55 : 1/55 : S/54 : 2/54 
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 100 ข้อ
 


ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
 
 
POL2200 / PS120 เฉลยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
POL2200E
ราคาพิเศษ 53 บาท
เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด : 1/57 : S/56:2/56:1/56:S/55:ฯลฯ 
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 100 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรี...

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
 
 
POL2200 / PS120 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
POL2200S
ราคาพิเศษ 48 บาท

สารบัญ
บทที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บทที่ 2 ผู้แสดงบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอิทธิพล
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ภาคประวัติศาสตร์
บทที่ 4 นโยบายต่างประเทศ
บทที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
บทที่ 6 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
บทที่ 7 การรุกราน
บทที่ 8 สงคราม
บทที่ 9 สงครามจิตวิทยา
บทที่ 10 สงครามทางการเมือง
บทที่ 11 สง...

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 
 
POL2128 / PS217 สรุปการเลือกตั้ง
POL2128S
ราคาพิเศษ 46 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย
ภาคที่ 1 การมีส่วนร่วมทางการเมือง พรรคการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บทที่ 1 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
บทที่ 2 พรรคการเมือง
บทที่ 3 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภาคที่ 2 การเลือกตั้ง
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
บทที่ 2 ระบบการเลือกตั้ง
บทที่ 3 การเลือกตั้งในประเทศไทย
บทที่ 4 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บทที่ 5...

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 
 
POL2128 / PS217 เฉลยการเลือกตั้ง
POL2128E
ราคาพิเศษ 53 บาท
เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด : 2/56:1/56:S/55:ฯลฯ 
6 ภาคล่าสุด วิชาใหม่ล่าสุดของชมรมฯ ที่จัดทำ ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 100 ข้อ 
อธิบายคำ...

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
 
 
POL3112 / PS396 สรุปแนวถามตอบข้อสอบความคิดทางการเมืองในพระพุทธศาสนา
POL3112SS
ราคาพิเศษ 37 บาท
เจาะข้อสอบ 2/52 
สรุปแนวถาม-ตอบพร้อมแนวข้อสอบ สรุปคำบรรยายทุกรายชั่วโมง


โดย...SHEET FOR G
 
 
POL4321 / PA421 สรุปการบริหารร่วมสมัย
POL4321S
ราคาพิเศษ 46 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ
บทที่ 2 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
บทที่ 3 โครงสร้างขององค์การสมัยใหม่
บทที่ 4 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
บทที่ 5 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
บทที่ 6 แนวคิดการบริหารสมัยใหม่
บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ
บทที...

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
 
 
PSY2005 / PC263 เฉลยจิตวิทยาสังคมเบื้องต้น
PSY2005E
ราคาพิเศษ 47 บาท
เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด : 1/56 : S/54  : 1/54 ......
 เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 100 ข้อ อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง


ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
 
 

ก่อนหน้า ถัดไป
   

©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com