ข่าวงานราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เตรียมพร้อม เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สพฐ.
เปิดสอบครูผู้ช่วยบรรจุทันที 8 พันอัตรา รับสมัคร 22-28 ก.ย.58
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
ประกาศ รับสมัครพนักงาน จำนวน 344 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2558)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายสิบตำรวจสายอำนวยการ จำนวน 1,000 อัตรา (ตั้งแต่ 1-26 ตุลาคม 2558)
สพฐ.
เผยข้อมูลล่าสุด! บัญชีข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าขึ้นไป (ตั้งแต่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2558)
กรมการปกครอง
เตรียมพร้อมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา (ตั้งแต่ 10-31 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
กรมธนารักษ์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา (ตั้งแต่ 7-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางาน จํานวน 208 อัตรา (ตั้งแต่ 21-31 สิงหาคม 2558)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 11 อัตรา (ตั้งแต่ 1- 7 กันยายน 2558)
กรมเจ้าท่า
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 17 - 28 สิงหาคม 2558)
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เผยกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
โรงพยาบาลเลิดสิน
ประกาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 65 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 17 - 28 สิงหาคม 2558)
กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 4 อัตรา (ตั้งแต่ 25 สิงหาคม - 14 กันยายน พ.ศ. 2558)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 33 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2558)
องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา (ตั้งแต่ 20 - 31 สิงหาคม 2558)
กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระหรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง 65 อัตรา (ตั้งแต่ 17 - 28 สิงหาคม 2558)
กรมธนารักษ์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเหรียญกษาปณ์ นักวิชาการคลัง สถาปนิก (ตั้งแต่ 31 สิงหาคม - 11 กันยายน พ.ศ. 2558)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ตั้งแต่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2558)
ธกส.
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2558)
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 อัตรา วิศวกร 1 อัตราวิศวกร 1 อัตรา
กรมอนามัย
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา (ตั้งแต่ 10-31 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2558)
กรมทางหลวงชนบท
เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (ตั้งแต่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2558)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (บัดนี้ - 4 กันยายน 2558)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ตั้งแต่ 13 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2558)
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการ ข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) จำนวน 10 อัตรา (ตั้งแต่ 20 สิงหาคม - 9 กันยายน 2558)
อบจ.จันทบุรี
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 37 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 24 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558)
สสจ.จังหวัดขอนแก่น
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา (ตั้งแต่ 24 - 28 สิงหาคม 2558)
กรมศิลปากร
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา (ตั้งแต่ 1-21 กันยายน พ.ศ. 2558)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 24 - 30 สิงหาคม 2558)
ธนาคารออมสิน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 ธันวาคม 2558)
ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ
มีความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 56 อัตรา
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิชาการ รวม 1 อัตรา (10 มิถุนายน-9 ตุลาคม 2558)
ความคืบหน้า15 อบต.ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดสอบแข่งขัน
ความคืบหน้ากรณี 15 อบต.ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมเปิดรับสมัครปี 2558 รวม 2,598 อัตรา แนวทางการสอบภาค ก อาจจะใช้ภาค ก ของ กพ แทน
สพฐ.
รม ว.ศึกษาธิการ เผยหลักเกณฑ์ สาขาวิชาเอก และเขตพื้นที่การศึกษา 112 เขต ที่จะเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี 2558 ซึ่งมีอัตราว่างกว่า 8,000 อัตรา
สำนักงาน กศน.
HI แนวข้อสอบ บรรณรักษ์ กศน ข้อสอบ กศน คู่มือสอบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2558 ชุด 1
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
TT แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ติวสอบนักประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชุด 1
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
big แนวข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ติวสอบนักประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชุด 2
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
bom แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ติวสอบนักประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชุด 3
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
A* แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คู่มือเตรียมสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558 ชุด 1
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
GO แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สนง.นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบสนง.นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คู่มือเตรียมสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558 ชุด 3
ธนาคารกรุงเทพ
DOWNLOAD ข้อสอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงเทพ สอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคาร ชุด 1
สำนักงานศาลยุติธรรม
ABC แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม แนวข้อสอบศาลยุติธรรม คู่มือเตรียมสอบศาลยุติธรรม ปี 2558 ชุด 1
สำนักงานศาลปกครอง
pdf ข้อสอบพนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง แนวข้อสอบศาลปกครอง คู่มือเตรียมสอบศาลปกครอง ปี 2558 ชุด 3
สำนักงานศาลยุติธรรม
DOWNLOAD แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม แนวข้อสอบศาลยุติธรรม คู่มือเตรียมสอบศาลยุติธรรม ปี 2558 ชุด 2
สำนักงานศาลยุติธรรม
PDF แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ข้อสอบศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม แนวข้อสอบศาลยุติธรรม คู่มือเตรียมสอบศาลยุติธรรม ปี 2558 ชุด 3
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
big แนวข้อสอบนโยบายและแผน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ติวสอบนโยบายและแผน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชุด 4
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
bom แนวข้อสอบนักวิชาการนโยบายและแผน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ติวสอบนักวิชาการนโยบายและแผน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชุด 5
กระทรวงสาธารณสุข
TT แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข ข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กระทรวงสาธารณสุข ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงสาธารณสุข คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ชุด 1
กระทรวงสาธารณสุข
PDF แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข ข้อสอบเก่าเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สอบกระทรวงสาธารณสุข ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงสาธราณสุข คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ชุด 2
กระทรวงสาธารณสุข
BB แนวข้อสอบกระทรวงสาธารณสุข ข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กระทรวงสาธารณสุข ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงสาธารณสุข คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ชุด 3
กระทรวงสาธารณสุข
LL แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ข้อสอบเก่าเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สอบกระทรวงสาธารณสุข ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงสาธราณสุข คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ชุด 7
กระทรวงสาธารณสุข
OO แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ข้อสอบเก่าเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สอบกระทรวงสาธารณสุข ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงสาธราณสุข คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ชุด 9
กระทรวงสาธารณสุข
NN แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ข้อสอบเก่าเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สอบกระทรวงสาธารณสุข ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงสาธราณสุข คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ชุด 6
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
DD แนวข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน แนวข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน แนวข้อสอบสอบนักวิชาการนโยบายและแผน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชุด 6
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
KK ข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบนักวิชาการนโยบายและแผน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชุด 7
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
JJ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ติวสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชุด 8
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
OO แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ติวสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชุด 9