ข่าวงานราชการ
ร้านชีทราม
หยุดวันศุกร์ 2 ตุลาคม 2558 รวม 1 วัน วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 เปิดตามปกติ ต้องขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ
กรมศุลกากร
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา (ตั้งแต่ 14-30 กันยายน พ.ศ. 2558)
สพฐ.
เปิดสอบครูผู้ช่วยบรรจุทันที 8 พันอัตรา รับสมัคร 22-28 ก.ย.58
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เผยกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายสิบตำรวจสายอำนวยการ จำนวน 1,000 อัตรา (ตั้งแต่ 1-26 ตุลาคม 2558)
สพฐ.
เผยข้อมูลล่าสุด! บัญชีข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 26 - 30 ตุลาคม 2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา (ตั้งแต่ 15 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 65 อัตรา รับสมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558)
ตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.)
เปิดสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) ประจำปี 2559 จำนวน 985 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 1 - 22 ตุลาคม 2558)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวน ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 18 กันยายน - 18 พฤศจิกายน 2558)
กรมชลประทาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วประเทศ 368 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet (ตั้งแต่ 1 - 14 ตุลาคม 2558)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) จำนวน 885 อัตรา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129 , ตำรวจจราจร 1197 , (ส่วนกลาง) บริการศูนย์ กทม.1555
เปิดรับสมัคร Call Center Agent จำนวนรวม 176 อัตรา แยกตามหน่วยงาน วุฒิ ม.6 และ ป.ตรี ขึ้นไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)
เปิดรับครูผู้ช่วย "ว16" 2,616อัตรา ประกาศรับสมัคร วันที่ 26 ตุลาคม, รับสมัคร วันที่ 2-8 พฤศจิกายน
เทศบาลนครภูเก็ต
ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล จำนวน 60 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 5 - 29 ตุลาคม 2558)
กรมควบคุมมลพิษ
แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา (ตั้งแต่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 )
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 จำนวน 15 ตำแหน่ง 16 อัตรา (ตั้งแต่ 9 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน สาขาวิชาต่างๆ คุณวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา (ตั้งแต่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2558)
สพฐ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี,ด้านบริหารงานทั่วไป,ด้านพัสดุ,ด้านวิชาการศึกษา,ด้านสารสนเทศ,ด้านบริหารงานบุคคล) (ตั้งแต่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
กรมยุทธศึกษาทหารบก สายงานสัสดี
ประกาศรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 12 - 25 ตุลาคม 2558)
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2559
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษปี 2558 จำนวน 4 ตำแหน่ง 52 อัตรา (ตั้งแต่ 12-16 ตุลาคม 2558)
กรมการปกครอง
เตรียมพร้อมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 อัตรา วิศวกร 1 อัตราวิศวกร 1 อัตรา
เทศบาลตำบลคำตากล้า
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 กลุ่มวิชา 9 อัตรา (ตั้งแต่ 11 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตั้งแต่ 24-30 กันยายน พ.ศ. 2558)
อบต.ภายในจังหวัดศรีสะเกษ
เตรียมเปิดสอบแข่งขัน จำนวน 6 แห่ง กำหนดการรับสมัคร (ตั้งแต่ 8 - 29 ตุลาคม 2558 )
อบต.จังหวัดสุโขทัย
เตรียมเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 40 ตำแหน่ง 43 อัตรา
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล (บัดนี้ - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ออม ทรัพย์ฯ (ตั้งแต่ 28 กันยายน - 16 ตุลาคม 2558)
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานด้านการลงทุน จำนวนหลายตำแหน่ง 16 อัตรา (ตั้งแต่ 1 - 16 ตุลาคม 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 จำนวน 17 ตำแหน่ง 19 อัตรา (ตั้งแต่ 15 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้าสีม่วง จำนวน 19 ตำแหน่ง 427 อัตรา (บัดนี้เป็นต้นไป)
ครม.อนุมัติอัตราข้าราชการเพิ่ม
ประกาศครม.อนุมัติอัตราข้าราชการเพิ่ม จำนวน 13,280 อัตรา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) ( ตั้งแต่ 12- 22 ตุลาคม 2558 )
ธนาคารออมสิน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 ธันวาคม 2558)
ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ
มีความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 56 อัตรา
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป
อบต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา (ตั้งแต่ 23 กันยายน - 14 ตุลาคม 2558)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ตั้งแต่ 21 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
เปิดรับสมัครพนักงาน Call Center จำนวนมาก วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา (อายุ 22 - 32 ปี)
ธนาคาร UOB
เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจพร้อมสัมภาษณ์ทันที จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ในงาน UOB Open Hous ตั้งแต่ 10 และ 11 ตุลาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ
เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา (ตั้งแต่ 9 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558)
อบต. คลีกลิ้ง จ.ศรีสะเกษ
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา (ตั้งแต่ 8 - 29 ตุลาคม 2558)
อบต.หนองกุง จ.ศรีสะเกษ
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา (ตั้งแต่ 8-29 ตุลาคม 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิชาการ รวม 1 อัตรา (10 มิถุนายน-9 ตุลาคม 2558)
ความคืบหน้า15 อบต.ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดสอบแข่งขัน
ความคืบหน้ากรณี 15 อบต.ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา (ตั้งแต่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมเปิดรับสมัครปี 2558 รวม 2,598 อัตรา แนวทางการสอบภาค ก อาจจะใช้ภาค ก ของ กพ แทน
กรมชลประทาน
ฟรี แนวข้อสอบกรมชลประทาน ข้อสอบกรมชลประทาน คู่มือเตรียมสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
กรมชลประทาน
ฟรี แนวข้อสอบกรมชลประทาน ข้อสอบกรมชลประทาน คู่มือเตรียมสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
กรมชลประทาน
BB ข้อสอบกรมชลประทาน แนวข้อสอบกรมชลประทาน คู่มือเตรียมสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ นิติกร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ปี 2558 ชุดที่ 1
สำนักงาน กศน.
HI แนวข้อสอบ บรรณรักษ์ กศน ข้อสอบ กศน คู่มือสอบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2558 ชุด 1
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
A* แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คู่มือเตรียมสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558 ชุด 1
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
GO แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สนง.นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบสนง.นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คู่มือเตรียมสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558 ชุด 3
ธนาคารกรุงเทพ
DOWNLOAD ข้อสอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงเทพ สอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคาร ชุด 1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
KK แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ข้อสอบเก่านายสิบสายอำนวยการ คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ ติวสอบนายสิบตำรวจสายอำนวจการ คู่มือสอบนายสิบตำรวจ ชุด 1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
BB แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ข้อสอบเก่านายสิบสายอำนวยการ คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ ติวสอบนายสิบตำรวจสายอำนวจการ คู่มือสอบนายสิบตำรวจ ชุด 1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
LL แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ข้อสอบเก่านายสิบสายอำนวยการ คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ ติวสอบนายสิบตำรวจสายอำนวจการ คู่มือสอบนายสิบตำรวจ ชุด 1
กระทรวงสาธารณสุข
BB แนวข้อสอบกระทรวงสาธารณสุข ข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กระทรวงสาธารณสุข ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงสาธารณสุข คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ชุด 3