ข่าวงานราชการ
การประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 28 ตำแหน่ง หลายอัตรา (29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2558)
กองทัพอากาศ
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา (ตั้งแต่ 10-31 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
บริษัท ขนส่ง จำกัด
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 5 - 18 สิงหาคม 2558)
กรมธนารักษ์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา (ตั้งแต่ 7-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา (ตั้งแต่ 3 - 16 สิงหาคม 2558)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ด้านสังคมศาสตร์ และถนัดใช้ภาษาอังกฤษ (ตั้งแต่ 5-11 สิงหาคม 2558)
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางาน จํานวน 208 อัตรา (ตั้งแต่ 21-31 สิงหาคม 2558)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา (ตั้งแต่ 11 - 25 สิงหาคม 2558)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) จำนวน 35 กลุ่มวิชา 375 อัตรา (ตั้งแต่ 10-17 สิงหาคม 2558)
กรมการปกครอง
เตรียมพร้อมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ
ศาลยุติธรรม
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา <รับออนไลน์> (16 ก.ค.-9 ส.ค.58)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เตรียมพร้อม เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง (22 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2558)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ประกาศ รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (ตั้งแต่ตอนนี้ - 7 สิงหาคม 2558)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศรับสมัครบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (ตั้งแต่ 5-26 สิงหาคม 2558)
สสจ.น่าน
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา (ตั้งแต่ 3 - 7 สิงหาคม 2558)
อบจ.พิษณุโลก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 13 อัตรา (ตั้งแต่ 5 - 17 สิงหาคม 2558)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1-4) (ตั้งแต่ 5-11 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
กรมการแพทย์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา (ตั้งแต่ 6-27 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2558 ทั้ง ช ญ จำนวน 15 ตำแหน่ง 37 อัตรา (ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 25588)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา (ตั้งแต่ 3 - 7 สิงหาคม 2558)
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 อัตรา วิศวกร 1 อัตราวิศวกร 1 อัตรา
อบต.แม่คะตวน จ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา (ตั้งแต่ 5-26 สิงหาคม 2558)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 59 อัตรา ( ทั่วประเทศ ) (ตั้งแต่ 3 - 24 สิงหาคม 2558)
เผยบอร์ด ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู สพฐ.
เผยบอร์ด ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู พร้อมคลอดเกณฑ์ใหม่สอบบรรจุครูผู้ช่วย กำหนดให้สมัครสอบได้แห่งเดียว สกัดทุจริต-รับจ้างเข้าสอบ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, นักวิชาการพัสดุ, และอื่นๆ 19 อัตรา (ตั้งแต่ 5-11 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
ธนาคารออมสิน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 ธันวาคม 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิชาการ รวม 1 อัตรา (10 มิถุนายน-9 ตุลาคม 2558)
กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัครสอบบุคคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักยุทศาสตร์การแพทย์) รวม 1 อัตรา (4 มิถุนายน-4 สิงหาคม 2558)
ความคืบหน้า15 อบต.ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดสอบแข่งขัน
ความคืบหน้ากรณี 15 อบต.ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (27 กรกฎาคม-19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมเปิดรับสมัครปี 2558 รวม 2,598 อัตรา แนวทางการสอบภาค ก อาจจะใช้ภาค ก ของ กพ แทน
หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ (บัดนี้ - 16 กันยายน 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน) จำนวน 22 อัตรา (ตั้งแต่ 20-28 กรกฎาคม 2558)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สมัคร เจ้าหน้าที่ประจำสถานี ประจำรถไฟฟ้า MRT สมัครและสัมภาษณ์ทันที่ วันเสาร์ที่ 4 ก.ค.58 / สมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 ที่สำนักงานใหญ่
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครบุคลากรเพื่อมาทดแทนอัตรากำลังที่ขาดไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา หลายอัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา (22 กรกฎาคม-14 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2558)
สำนักงาน กศน.
HI แนวข้อสอบ บรรณรักษ์ กศน ข้อสอบ กศน คู่มือสอบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2558 ชุด 1
กระทรวงยุธรรม
(PDF) แนวข้อสอบนิติกร กระทรวงยุติธรรม ติวสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม คู่มือสอบ นิติกร สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี 2558 ชุด 4
กระทรวงยุธรรม
(ABC) ข้อสอบกระทรวงยุติธรรม ติวกระทรวงยุติธรรม คู่มือสอบ นิติกร สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี 2558 ชุด 5
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
TT แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ติวสอบนักประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชุด 1
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
big แนวข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ติวสอบนักประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชุด 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา (ตั้งแต่ 5-11 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
bom แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้อสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน ติวสอบนักประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชุด 3
กรมทางหลวงชนบท
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 17 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 3 - 13 สิงหาคม 2558)
สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
AA ฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3 ปี 2558
สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
BB แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 4 ปี 2558
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 5 ปี 2558
สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
BIG แจกฟรี แนวข้อสอบนิกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 8 ปี 2558
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[LOAD] ข้อสอบพนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบพนักงานบัญชี ข้อสอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้อสอบเก่าพนักงานบัญชี สอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 ชุด 1
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[FREE] แนวข้อสอบพนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบพนักงานบัญชี ข้อสอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้อสอบเก่าพนักงานบัญชี สอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 ชุด 2
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
BIG แนวข้อสอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สถานธนานุบาลท้องถิ่น แนวข้อสอบโรงรับจำนำ องค์การปกครองท้องถิ่น ข้อสอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้อสอบเก่าพนักงานบัญชี สอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
A* แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คู่มือเตรียมสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558 ชุด 1
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
PDF แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบสนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คู่มือเตรียมสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558 ชุด 2
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
GO แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สนง.นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบสนง.นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คู่มือเตรียมสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558 ชุด 3
ธนาคารกรุงเทพ
DOWNLOAD ข้อสอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงเทพ สอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคาร ชุด 1
สำนักงานศาลยุติธรรม
ABC แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม แนวข้อสอบศาลยุติธรรม คู่มือเตรียมสอบศาลยุติธรรม ปี 2558 ชุด 1
สำนักงานศาลปกครอง
pdf ข้อสอบพนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง แนวข้อสอบศาลปกครอง คู่มือเตรียมสอบศาลปกครอง ปี 2558 ชุด 3
สำนักงานศาลยุติธรรม
DOWNLOAD แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม แนวข้อสอบศาลยุติธรรม คู่มือเตรียมสอบศาลยุติธรรม ปี 2558 ชุด 2