ข่าวงานราชการ
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2559
กรมยุทธศึกษาทหารบก 41
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก จำนวน 161 อัตรา (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558)
กองทัพบก (ทบ.)
ประกาศสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 155 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 79 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558)
นักเรียนจ่าอากาศ
ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2559 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559)
กองทัพเรือ
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปี การศึกษา 2559 รับสมัครทางInternet (ตั้งแต่ 6 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2559)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รับสมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2558)
กองทัพบก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลืกทหารกองหนุน(เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก) วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 200 อัตรา (ตั้งแต่ 16-31 มกราคม 2559)
กรมราชทัณฑ์
เปิดรับสมัครบุคคลเพือสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 62 อัตรา (ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
กรุงเทพมหานคร
เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 27 ตำแหน่ง ติดตามได้ที่นี่เร็วๆนี้
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
สํานักงานอัยการสูงสุด
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย จำนวน 300 อัตรา (ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2558)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (ตั้งแต่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
กรมการขนส่งทางบก
ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 1 - 30 ธันวาคม 2558)
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2558
กรมที่ดิน
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 97 อัตรา (ตั้งแต่ 8-22 ธันวาคม 2558)
กรมที่ดิน
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 89 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 8-30 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
กรมราชทัณฑ์
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
ธนาคารออมสิน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 ธันวาคม 2558)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 (ทยอยประกาศ)
กรมชลประทาน
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 75 อัตรา (ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา (ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
กรมสุขภาพจิต
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
กรมศิลปากร
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 31 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 1-20 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
กรมทางหลวงชนบท
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการการ วุฒิ ป.ตรี - ป.โท จำนวน 15 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 3-28 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 4 อัตรา (ตั้งแต่ 4-18 ธันวาคม 2558)
เทศบาลเมืองชุมพร
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 9 อัตรา (ตั้งแต่ 3 - 15 ธันวาคม 2558)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2558)
กรมการปกครอง
เตรียมพร้อมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ
ครม.อนุมัติอัตราข้าราชการเพิ่ม
ประกาศครม.อนุมัติอัตราข้าราชการเพิ่ม จำนวน 13,280 อัตรา
สพฐ.
สรุปผลสอบครูผู้ช่วย เผยผลสอบครูผู้ช่วยผ่านเกณฑ์เกือบ 2 หมื่น ขณะที่บรรจุได้ 1,611 อัตรา ไฟเขียวใช้บัญชีข้ามเขตได้
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ป.โท จำนวนรวม 5 อัตรา (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 5 อัตรา (ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวนรวม 3 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
เทศบาลตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล (ข้าราชการ) ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558
ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ
มีความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 56 อัตรา
ธนาคารธนชาต
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหลายอัตรา
ความคืบหน้า15 อบต.ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดสอบแข่งขัน
ความคืบหน้ากรณี 15 อบต.ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)
เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ “สานพลัง สร้างสุขภาวะ” ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ 1 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมเปิดรับสมัครปี 2558 รวม 2,598 อัตรา แนวทางการสอบภาค ก อาจจะใช้ภาค ก ของ กพ แทน
กรมศุลกากร
VV แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศุลกากร ข้อสอบเก่านักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ติวสอบนักวิชาการกรมศุลกากร กรมศุลกากร คู่มือสอบกรมศุลกากร ข้อสอบกรมศุลกากร ชุด 1
กรมศุลกากร
LL แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศุลกากร ข้อสอบเก่านักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ติวสอบนักวิชาการกรมศุลกากร กรมศุลกากร คู่มือสอบกรมศุลกากร ข้อสอบกรมศุลกากร ชุด 2
กรมศุลกากร
KK แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศุลกากร ข้อสอบเก่านักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ติวสอบนักวิชาการกรมศุลกากร กรมศุลกากร คู่มือสอบกรมศุลกากร ข้อสอบกรมศุลกากร ชุด 3
กรมศุลกากร
BB แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศุลกากร ข้อสอบเก่านักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ติวสอบนักวิชาการกรมศุลกากร กรมศุลกากร คู่มือสอบกรมศุลกากร ข้อสอบกรมศุลกากร ชุด 4
กรมศุลกากร
GG แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศุลกากร ข้อสอบเก่านักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ติวสอบนักวิชาการกรมศุลกากร กรมศุลกากร คู่มือสอบกรมศุลกากร ข้อสอบกรมศุลกากร ชุด 5
กรมศุลกากร
PP แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศุลกากร ข้อสอบเก่านักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ติวสอบนักวิชาการกรมศุลกากร กรมศุลกากร คู่มือสอบกรมศุลกากร ข้อสอบกรมศุลกากร ชุด 6
กรมศุลกากร
DD แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศุลกากร ข้อสอบเก่านักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร คู่มือสอบนิติกร กรมศุลกากร ติวสอบนักวิชาการกรมศุลกากร กรมศุลกากร คู่มือสอบกรมศุลกากร ข้อสอบกรมศุลกากร ชุด 7
กระทรวงสาธารณสุข
BB แนวข้อสอบกระทรวงสาธารณสุข ข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กระทรวงสาธารณสุข ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงสาธารณสุข คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ชุด 3
กระทรวงสาธารณสุข
LL แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ข้อสอบเก่าเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สอบกระทรวงสาธารณสุข ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงสาธราณสุข คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ชุด 7
กระทรวงสาธารณสุข
OO แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ข้อสอบเก่าเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สอบกระทรวงสาธารณสุข ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กระทรวงสาธราณสุข คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ชุด 9
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ส.)
BK แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปปส. ข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ป.ส.) คู่มือสอบ ป.ป.ส. ติวสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส. คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส. ชุด 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ส.)
AA ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปปส. ข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ป.ส.) คู่มือสอบ ป.ป.ส. ติวสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส. คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส. ชุด 1
กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ
BB แนวข้อสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ข้อสอบเก่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คู่มือสอบกรมครุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ติวสอบกรมคุุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คู่มือสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชุด 1
กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ
KK แนวข้อสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ข้อสอบเก่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คู่มือสอบกรมครุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ติวสอบกรมคุุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คู่มือสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชุด 1
กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ
OO แนวข้อสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ข้อสอบเก่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คู่มือสอบกรมครุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ติวสอบกรมคุุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คู่มือสอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชุด 1
การไฟฟ้านครหลวง
BB แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง คู่มือสอบธุรการ การไฟฟ้านครหลวง ติวสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้านครหลวง คู่มือสอบนักตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง ข้อสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง ชุด 1
การไฟฟ้านครหลวง
VV แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง คู่มือสอบธุรการ การไฟฟ้านครหลวง ติวสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้านครหลวง คู่มือสอบนักตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง ข้อสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง ชุด 1
การไฟฟ้านครหลวง
DD แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง คู่มือสอบธุรการ การไฟฟ้านครหลวง ติวสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้านครหลวง คู่มือสอบนักตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง ข้อสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง ชุด 1