ข่าวงานราชการ
กรมสรรพากร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ป.ตรี รวม 6 ตำแหน่ง 153 อัตรา <รับออนไลน์>(2-22 มิถุนายน 2558)
สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศ เรื่อง รับรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ รวม 22 อัตรา <รับออนไลน์>(25 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2558)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลางและภูมิภาค ปริญญาตรี และ พรีดีกรี (Pre-Degree) รับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก 22-25 พฤษภาคม 2558
กรมการค้าภายใน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ รวม 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา (2-22 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสำนักงาน กศน. จังหวัด และ กทม. (8-26 มิถุนายน 2558)
กรมที่ดิน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นราชการ รวม 7 ตำแหน่ง 81 อัตรา (11 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558)
สำนักงานศาลปกครอง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ <รับออนไลน์>(18 พ.ค.-8 มิ.ย.58)
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 <รับออนไลน์>(15-25 พ.ค.2558)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ปีบัญชี 2558 <รับออน์ไลน์> (8-22 พฤษภาคม 2558)
สถานธนานุบาลของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี รวม 20 อัตรา <รับออนไลน์> (18 พฤษภาคม 2558 - 1 มิถุนายน 2558)
สำนักงาน ปปช.
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ <รับออนไลน์> (18 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2558)
กรมการปกครอง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้า พนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา (19-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
กรมการจัดหางาน
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2558
ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ Call Center Agent (บรรจุพนักงานประจำ) พร้อมร่วมสัมภาษณ์ได้ทันทีในวันที่ 14,21,28, พฤษภาคม 2558
กรมการพัฒนาชุมชน
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ธนาคารกสิกรไทย (kbank)
มหกรรมสมัครงาน ปีที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า และ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการขาย ลงทะเบียนด่วน !! (23 พฤษภาคม 2558)
ธนาคารกรุงไทย
เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมากกว่า 44 ตำแหน่งทั่วประเทศ <กรอกใบสมัคร online> (ภายในเดือนพฤษภาคม 2558)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต รวม 50 อัตรา <รับออนไลน์>(23 พ.ค.-15 มิ.ย.58)
กรมทางหลวง
ประกาศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 20 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ <รับออนไลน์> (18 พ.ค.-8 มิ.ย.58)
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน รวม 22 อัตรา ครั้งที่ 1/2558 (11 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 8 ตำแหน่ง (25 พฤษภาคม- 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
สำนักงบประมาณ
ประกาศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 29 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (28 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2558)
กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน <รับออนไลน์> (25 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2558)
สำนักการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา (28 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2558)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 2 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (18-31 พฤษภาคม 2558)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมเปิดรับสมัครปี 2558 รวม 2,598 อัตรา แนวทางการสอบภาค ก อาจจะใช้ภาค ก ของ กพ แทน
ธนาคารออมสิน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 ธันวาคม 2558)
Air Asia
เปิดรับสมัคร student pilot 2015 for TAA & TAAX (1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2558)
กรมประมง
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา <รับออนไลน์> (27 เมษายน -21 พฤษภาคม 2558)
สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศเรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล พ.ศ. 2558 ตำรวจดุริยางค์ ชาย/หญิง รวม 36 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (27 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการ รวม 2 อัตรา (บัดนี้-29 พ.ค. 2558)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน รวม 10 ตำแหน่ง (11 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
กรมทรัพยากรน้ำ
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา (11-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประกาศ รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (11 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา (18 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558)
กรมประมง
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกสอบเข้าเป็น พนักงานราชการ รวม 19 ตำแหน่ง (เดือน พฤษภาคม 2558)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการรวม 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (21 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558
กรมการพัฒนาชุมชน
LOAD ฟรี แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 ชุด 1
กรมการพัฒนาชุมชน
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบพัฒนาชุมชน ข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 ชุด 2
กรมการพัฒนาชุมชน
PDF แจกฟรี ข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คู่มือสอบพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 ชุด 3
กรมการพัฒนาชุมชน
BIG แจกฟรี ข้อสอบเก่าพัฒนาชุมชน ข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 ชุด 4
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
BX แจกฟรี แนวข้อสอบ ปปช ข้อสอบ ปปช แนวข้อสอบสำนักงาน ปปช ข้อสอบเก่า ปปช เจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช ปี 2557 ชุด 1
กรมการจัดหางาน
LOAD ฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน คู่มือสอบกรมการจัดหางาน ปี 2558 ชุด 1
กรมการจัดหางาน
PDF LOAD แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน คู่มือสอบกรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน คู่มือเตรียมสอบกรมการจัดหางาน ปี 2558 ชุด 4
กรมที่ดิน
[NEW] ข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน แจกฟรี พร้อมเฉลย ข้อสอบคู่มือเตรียมสอบกรมที่ดิน ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ปี 2558 ชุด 3
กรมที่ดิน
[H++] ข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน แจกฟรี พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมที่ดิน ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ปี 2558 ชุด 4
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
PDF FILE แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 3 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
ABC ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 4 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
DD แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 6 ปี 2558
กรมที่ดิน
[FREE] แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมที่ดิน แจกฟรี พร้อมเฉลย ข้อสอบคู่มือเตรียมสอบกรมที่ดิน ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ปี 2558 ชุด 1
กรมที่ดิน
[extra] ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมที่ดิน แจกฟรี พร้อมเฉลย ข้อสอบคู่มือเตรียมสอบกรมที่ดิน ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ปี 2558 ชุด 2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
LOAD แจกฟรี ข้อสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แนวข้อสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คู่มือสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อสอบเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี 2558 ชุด 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
LOAD แจกฟรี ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แนวข้อสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คู่มือสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อสอบเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี 2558 ชุด 2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
LOAD แจกฟรี ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แนวข้อสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คู่มือสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อสอบเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี 2558 ชุด 3
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
[BONUS] ฟรี ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แนวข้อสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คู่มือสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อสอบเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี 2558 ชุด 4
สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
LOAD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2 ปี 2558
สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
AA ฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3 ปี 2558
สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
BB แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 4 ปี 2558
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 5 ปี 2558
สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
BIG แจกฟรี แนวข้อสอบนิกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 8 ปี 2558
สำนักงานศาลปกครอง
[A++] ข้อสอบพนักงานคดีปกครองปฎิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง แนวข้อสอบศาลปกครอง คู่มือสอบศาลปกครอง ปี 2558 ชุด 1