ข่าวงานราชการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มตำแหน่งงาน <รับออนไลน์>(บัดนี้-30 ก.ย.52557)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครพนักงาน รวม 10 ตำแหน่ง 241 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 กันยายน 2557)
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ในคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 6 อัตรา <รับออนไลน์> (25 ก.ย.–10 ต.ค. 2557)
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
ประกาศ รับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานคุมประแจฯ,พนักงานเข็นแผง,พนักงานทำความสะอาด,พนักงานรักษาความปลอดภัย (16 – 24 ก.ย. 2557)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวนรวม 11 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (28 สิงหาคม - 22 กันยายน พ.ศ. 2557)
กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวนรวม 7 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (1-19 กันยายน พ.ศ. 2557)
กรมสรรพากร
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิับัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงาน จำนวนรวม 187 อัตรา <รับออนไลน์> (1-19 กันยายน พ.ศ. 2557)
กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ รวม 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา <รับออนไลน์> (1-26 กันยายน 2557)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คาดว่าจะเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2557 รอบที่ 2 รวม 5,000 อัตรา เดือน กันยายน 2557
กรมบังคับคดี
ประกาศ เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติ รวม 10 อัตรา <รับออนไลน์> (8-26 กันยายน 2557)
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งพนักงาน วุฒิ ป.ตรี รวม 19 ตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (29 สิงหาคม 2557-15 กันยายน 2557)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประกาศ รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา <รับออนไลน์> (8-26 กันยายน 2557)
กรมราชทัณฑ์
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (คนพิการ) จำนวน 2 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ (8 - 27 กันยายน 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 41 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (8 - 30 กันยายน 2557)
กรมสรรพสามิต
ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการ รวม 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (17 - 23 กันยายน 2557)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา <รับออนไลน์> (16 - 22 กันยายน 2557)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัก วิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ รวม 15 อัตรา รับสมัครด้ยตัวเอง (22 กันยายน-10 ตุลาคม 2557)
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศ รับสมัครสอบทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 รวม 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (15 - 19 กันยายน 2557)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล ช่างโยธา นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) รับสมัครด้วยตัวเอง (19 กันยายน-2 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ รวม 4 ตำแหน่ง รับสมัครด้วยตัวเอง (22-26 กันยายน พ.ศ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (17 กันยายน-10 ตุลาคม 2557)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (5 กันยายน-7 ตุลาคม 2557)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประจำปี 2557
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 <รับออนไลน์> (29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2557)
บริษัท ทีโอที เอาซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน โครงการช่าง 300 อัตรา ด่วน!!! คุณวุฒิ ปวช./ปวส. เพศชาย/หญิง
ธนาคารกรุงเทพ
ประกาศ รับสมัครผู้ร่วมงานจำนวนมาก ตำแหน่ง Customer Service Office/Teller (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) และตำแหน่งผู้แทนขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย จำนวนรวม 600 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำรวจตำแหน่งว่างเตรียมเปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ และประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557
กรมทรัพยากรธรณี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (8-26 กันยายน พ.ศ. 2557)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประกาศนับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวม 17 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง ( 8 -26 กันยายน 2557)
กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รวม 10 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (1-19 กันยายน 2557)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประกาศ รับสมัครตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา <รับออนไลน์> (12-22 กันยายน พ.ศ. 2557)
กรมควบคุมโรค
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน รับสมัครด้วยตัวเอง (11-24 กันยายน พ.ศ. 2557)
กรมการบินพลเรือน
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวส. ทุกสาขา จำนวน 32 อัตรา <รับออนไลน์> (8 - 26 กันยายน 2557)
ธนาคารกสิกรไทย
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจำนวนมากทั่วประเทศ รับออนไลน์
กรมศิลปากร
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปะและการช่างไทย) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวม 4 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-15 ก.ย.57)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัด นายช่างเครื่องกล นักสืบสวนสอบสวน รวม 3 อัตรา <รับออนไลน์> (8-30 กันยายน 2557)
สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา <รับออนไลน์> (8 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 )
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
มีความประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน จำนวน 100 อัตรา
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร
เปิดรับสมัครบุคคล ชาย หญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (13 ส.ค. – 26 ก.ย. 57)
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (27 - 31 ตุลาคม 2557)
Sheetram
ต้องการครูสอน อ.2 เรียนล่วงหน้า อ.3 +เข้า ป.1 (สอนภาษาไทย เชาว์ คณิตศาสตร์ เน้นภาษาไทย) สนใจโทร 088-8921485
กรมสรรพากร
LOAD ฟรี ข้อสอบกรมสรรพากร ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สมัครสอบสรรพากร กรมสรรพากร ชุด 8
กรมสรรพากร
BIG แจกฟรี ข้อสอบกรมสรรพากร ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สมัครสอบสรรพากร กรมสรรพากร ชุด 9
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.)
AAA แจกฟรี แนวข้อสอบ ทอท ข้อสอบ AOT เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ข้อสอบการท่าอาศยานแห่งประเทศไทย ข้อสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ปี 2557 ชุด 3
สำนักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)
LOAD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงาน กคศ ข้อสอบสำนักงาน กคศ คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน กคศ สมัครสอบ กคส ปี 2557 ชุดที่ 2
กระทรวงการต่างประเทศ
LOAD ฟรี ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ แนวข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ คู่มือสอบกระทรวงต่างประเทศ ปี 2557 ชุด 2
กระทรวงการต่างประเทศ
ฟรี ข้อสอบกระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ แนวข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ คู่มือสอบกระทรวงต่างประเทศ ปี 2557 ชุด 3
ธนาคารออมสิน
ประกาศรับสมัคร Operation Staff พนักงานปฏิบัติการระดับ 4-5 (สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง และสาขา)
กรมสรรพากร
DOWNLOAD ข้อสอบกรมสรรพากร แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพกรปฎิบัติงาน ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมสรรพากร ชุด 6
กรมสรรพากร
LOAD ข้อสอบกรมสรรพากร แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมสรรพากร ชุด 7
กรมบังคับคดี
DOWNLOAD ข้อสอบกรมบังคับคดี แนวข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 1
กรมบังคับคดี
LOAD ฟรี ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี ตัวอย่างข้อสอบกรมบังคับคดี แนวข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 2
กรมบังคับคดี
PDF แจกฟรี ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี ตัวอย่างข้อสอบกรมบังคับคดี แนวข้อเก่าสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 3
กรมบังคับคดี
AA แจกฟรี สอบกรมบังคับคดี ข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 4
กรมสรรพากร
PDF แจกฟรี ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมสรรพากร สอบสรรพากร แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน ข้อสอบเก่ากรมสรรพากร ชุด 1
กรมสรรพากร
QQ ฟรี แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมสรรพากร สอบสรรพากร แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพกรปฎิบัติงาน ข้อสอบเก่ากรมสรรพากร ชุด 2
กรมสรรพากร
RR ฟรี ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมสรรพากร สอบสรรพากร แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพกรปฎิบัติงาน ข้อสอบเก่ากรมสรรพากร ชุด 3
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
PDF แจกฟรี ข้อสอบการไฟฟ้า เศรษฐกร กฟภ แนวข้อสอบ PEA แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบ กฟภ ปี 2557 ชุดที่ 10
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
แจกฟรี !! ข้อสอบการไฟฟ้า นักบริหารงานทั่วไป บุคลากร นักพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฟภ แนวข้อสอบ PEA แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบ กฟภ ปี 2557 ชุดที่ 14
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
ฟรี !! ข้อสอบการ กฟภ วิศวะกรทุกสาขา นักบัญชี นักการเงิน เศรษฐกร นักปฎิบัติการเทคนิค (จป.) นิติกร กฟภ แนวข้อสอบ PEA แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คปี 2557 ชุดที่ 15
ธนาคารกรุงเทพ
DOWNLOAD ข้อสอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงเทพ สอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคาร ชุด 1
ธนาคารกรุงเทพ
LOAD ฟรี ข้อสอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ สมัครสอบธนาคารกรุงเทพ คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงเทพ สอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคาร ชุด 2