คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
   Download ตัวอย่างข้อสอบเก่า
     
        เรียนน้องๆทุกท่านขณะนี้มีบางเว็บไซด์ copy เนื้อหาใน ส่วนของตัวอย่างข้อสอบเก่าและ ตัวอย่างชีทสรุปของทาง SheetRam.com ไปโดยเนื้อบาง ส่วนไม่ถูกต้อง ทางชมรมฯขอแจ้งว่า ทางชมรมฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซด์ดังกล่าวทั้งสิ้น
       ถ้าน้องต้องการซื้อชีทหรือมาดูเนื้อหาวิชาต่างๆของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
ขอให้ เข้ามาที่ www.SheetRam.com เท่านั้น
ชื่อวิชา
Download
AC 101 เฉลยหลักการบีญชี 1
AC 102 เฉลยหลักการบีญชี 2
EC 103 เฉลยเศรษฐศาสตร์ทั่งไป
EC 111 เฉลยเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
EC 112 เฉลยเศรษฐศาสตร์มหาภาค 1
EN 101 เฉลยภาษาอังกฤษมูลฐาน 1
EN 102 เฉลยประโยคและศัพท์ทั่วไป
EN 201 สรุปการอ่านเอาความ
EN 202 เฉลยการอ่านตีความ
HI 101 เฉลยอารยธรรมตะวันตก
HI 102 เฉลยอารยธรรมตะวันออก
HI 103 เฉลยอารยธรรมโลก
HI 121 เฉลยพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
IS 103 เฉลยการใช้ห้องสมุด
IT 104 เฉลยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ
IT 105 เฉลยระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
LW 101 เฉลยหลักกฎหมายมหาชน
LW 102 เฉลยหลักกฎหมายแอกชน
LW 103 เฉลยประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก
LW 104 เฉลยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกัยกฎหมายทั่วไป
PA 200 เฉลยการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
PA 220 เฉลยระเบียบปฎิบัติราชการ
PA 240 เฉลยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
PA 260 เฉลยการบริหารการคลัง
PA 270 เฉลยนโยบายสาธารณะ
PA 280 เฉลยการวางแผนในภาครัฐ
PC 103 สรุปจิตวิทยาทั่วไป
PS 103 เฉลยรัฐศาสตร์ทั่วไป
PS 110 เฉลยการเมืองและการปกครองของไทย
PS 120 เฉลยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
PS 130 สรุปการปกครองเปรียบทียบ
PS 190 เฉลยทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1
PY 100 เฉลยหลักการดำรงชีวิตในสังคม
PY 103 เฉลยปรัชญาเบื้องต้น
SC 103 เฉลยวิทยาศาสตร์ทั่วไป
SO 103 เฉลยสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาเบื้องต้น
ST 103 เฉลยสถิติเบื้องต้น
TH 101 เฉลยลักษณะและการใช้ภาษาไทย
TH 103 เฉลยการเตรียมเพื่อพูดและเขียน
 
ตัวอย่างข้อสอบ เป็น File(.pdf) ถ้าเปิดไม่ได้ให้ Download โปรแกรมด้านล่าง
                                 
  
 
  

 

©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com