Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมสรรพากร

Share ข่าวนี้

เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 104 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2562

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 104 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2562
 
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฎิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
2. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฎิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 
3. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 86 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การขาย เลขานุการ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ ประชาสัมพันธ์ ถาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การตลาด การโรงแรมและการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 199.44 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://tax.thaijobjob.com/

วันที่ประกาศ : 27 กรกฎาคม 2562

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top