Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมการพัฒนาชุมชน

Share ข่าวนี้

เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2562

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2562
 
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.)
 
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 200 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 219.02 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2562

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top