Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ

Share ข่าวนี้

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 จำนวน 5,200 อัตรา รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 จำนวน 5,200 อัตรา รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561
 
หน่วยรับสมัครสอบ 
- ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) จำนวน 300 อัตรา << ประกาศรับสมัครฯ
- ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) จำนวน 250 อัตรา << ประกาศรับสมัครฯ
- ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) จำนวน 300 อัตรา << ประกาศรับสมัครฯ
- ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) จำนวน 300 อัตรา << ประกาศรับสมัครฯ
- ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) จำนวน 250 อัตรา << ประกาศรับสมัครฯ
- ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) จำนวน 300 อัตรา << ประกาศรับสมัครฯ
- ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) จำนวน 200 อัตรา << ประกาศรับสมัครฯ
- ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) จำนวน 200 อัตรา << ประกาศรับสมัครฯ
- ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) จำนวน 500 อัตรา << ประกาศรับสมัครฯ
- กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 1,100 อัตรา << ประกาศรับสมัครฯ
- กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1,500 อัตรา << ประกาศรับสมัครฯ
Advertisements
 
 
คุณสมบัติ
- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
- ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์

เปิดดูรายละเอียด :

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.policeadmission.org

วันที่ประกาศ : 10 พฤศจิกายน 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top