Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรุงเทพมหานคร

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 245 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2561

กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 245 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2561
 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561
 
ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน 25 อัตรา
2. นายแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 120 อัตรา
3. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา
4. นักเวชการุณย์รัศมิ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
5. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา
6. นักเวชศาสตร์การสื่อสารปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
7. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 11 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
9. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 82 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2561 ในวันราชการ

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 1.43 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 20 สิงหาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top