Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมป่าไม้

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2561

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2561
 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ม.3
 
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
 
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
 
4. ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์ในงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
 
5. ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
 
6. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
 
7. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
 
8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
9. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 535.58 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://forest.thaijobjob.com/

วันที่ประกาศ : 20 กรกฎาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top