Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561
 
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 48 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
 
การรับสมัครสอบ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัคร (หรือพิมพ์ใบสมัครได้จากท้ายหนังสือประกาศรับสมัครฯอยู่หัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติม) ด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม ชั้น1 อาคาร 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 645.97 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 08 กรกฎาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top