Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561
 
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
12. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา
13. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
14. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
17. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์
 

 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 6.60 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://alro.thaijobjob.com/

วันที่ประกาศ : 20 มิถุนายน 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top