Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 58 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 58 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2561
 
ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
พนักงาน
1. เลขานุการ จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
4. มัณฑนากร จำนวน 1 อัตรา
5. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
7. บุคลากร จำนวน 2 อัตรา
8. นักบัญชี จำนวน 6 อัตรา
9. พนักงานงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
10. พนักงานการเงิน จำนวน 7 อัตรา
11. พนักงานวางแผน จำนวน 6 อัตรา
12. ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
13. พนักงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
14. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
15. นักสถิติ จำนวน 3 อัตรา
16. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
17. พนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 อัตรา
18. พนักงานการตลาด จำนวน 3 อัตรา
19. พนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
20. พนักงานประสานการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
21. นักออกแบบ จำนวน 2 อัตรา
 
ลูกจ้าง ททท.
1. ลูกจ้างทำหน้าที่ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2. ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
3. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
4. ลูกจ้างทำหน้าที่บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
5. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
6. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด จำนวน 2 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 2.73 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://job.tourismthailand.org

วันที่ประกาศ : 20 มิถุนายน 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top