Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561
 
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1-2/2561 (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ส่วนกลาง
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
3. นักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา
 
ส่วนภูมิภาค
4. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา
5. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 7 อัตรา
6. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 7 อัตรา
7. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักจิตวิทยา จำนวน 3 อัตรา
9. นักพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา
10. พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 5 อัตรา
12. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
13. พี่เลี้ยง จำนวน 12 อัตรา
14. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
15. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 5.55 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top