Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

การประปาส่วนภูมิภาค

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 171 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 171 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561
 
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มีสเตอร์ประปา)
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร โยธา
2. วิศวกร เครื่องกล
3. วิศวกร คอมพิวเตอร์
4. วิศวกร สิ่งแวดล้อม
5. วิศวกร แหล่งน้ำ
6. นักวิทยาศาสตร์
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นักบัญชี
9. นักวิเคราะห์ระบบงาน
10. บุคลากร
11. เศรษฐกร
12. นักบริหารงานทั่วไป
13. นักบริหารงานพัสดุ
14. ช่างโยธา
15. ช่างไฟฟ้า
16. นักประชาสัมพันธ์
17. พนักงานการเงินและบัญชี
18. พนักงานพัสดุ
19. นิติกร
20. เจ้าหน้าที่ช่างโยธา
21. วิศวกร ไฟฟ้า
22. ช่างเครื่องกล
23. วิทยากรฝึกอบรม
 
การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 6.31 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://job.pwa.co.th/

วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top