Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กองทัพภาคที่ 3

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 104 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤษภาคม 2561

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 104 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤษภาคม 2561
 
ประกาศกองทัพภาคที่ 3 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
 
สังกัดกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 104 อัตรา ดังนี้
1. กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 77 อัตรา
2. กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 20 อัตรา
3. หมวดทหารพรานหญิง 31 จำนวน 2 อัตรา
4. หมวดทหารพรานหญิง 32 จำนวน 5 อัตรา
 
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
- อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
- สัญชาติไทย
- เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมปีที่ 3
 
การรับสมัคร 
สมัครด้วยตนเอง ณ กรมทหารพรานที่ต้องการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 427.13 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top