Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมการแพทย์

Share ข่าวนี้

เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 84 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 - 25 พฤษภาคม 2561

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 84 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 - 25 พฤษภาคม 2561
 
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
2. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
5. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
6. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
7. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
9. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
11. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
13. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
14. ผู้ช่วยทัตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
15. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 12 อัตรา
16. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 35 อัตรา
17. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
18. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา
19. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
20. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา
21. พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
22. พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 10 - 25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 2.96 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top