Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

สภากาชาดไทย

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2561

สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2561
 
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
 
สภากาชาดไทย ขยายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 21 อัตรา ดังนี้
1.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายตรวจสอบ 2 จำนวน 1 อัตรา
2.พยาบาล จำนวน 3 อัตรา
3.เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
4.นักอรรถบำบัด จำนวน 1 อัตรา
5.วิทยาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จำนวน 1 อัตรา
6.วิทยาจารย์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา
11.เจ้าหน้าที่การเงิน สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
12.นายช่างไฟฟ้า ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
13.นายช่างไฟฟ้า ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
14.นายช่างไฟฟ้า สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา
15.นายช่างไฟฟ้า สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
16.นายช่างโยธา สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 2 อัตรา
17.นายช่างโยธา สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2561 ที่เว็บไซต์

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 355.06 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://jobtrc.redcross.or.th

วันที่ประกาศ : 08 พฤษภาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top