Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Share ข่าวนี้

ประกาศสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2560

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2560
 
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
   

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 3.66 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://dwf.thaijobjob.com

วันที่ประกาศ : 09 พฤศจิกายน 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top