Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

สนง.ตำรวจเเห่งชาติ

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2561 จำนวน 60 คน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2561 จำนวน 60 คน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560
 
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561
 
จำนวนที่รับ
1. รับจากบุคคลภายนอกทั่วไป เพศหญิง จำนวน 57 คน
2. รับจากบุคคลภายนอกทั่วไป เพศหญิง ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 3 คน
แบ่งเป็น
- ชาวไทยมุสลิม จำนวน 2 คน
- ชาวไทยพุทธ จำนวน 1 คน
 
คุณสมบัติ
- เป็นหญิงโสด
- อายุ 16 - 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
- สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
 
การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.admission.rpca.ac.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 688.60 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.admission.rpca.ac.th/

วันที่ประกาศ : 25 ตุลาคม 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top