Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

สำนักงานศาลปกครอง

Share ข่าวนี้

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2562

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2562
 
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 50 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฏหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน กพ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 1.50 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://admincourt.thaijobjob.com/

วันที่ประกาศ : 19 กรกฎาคม 2562

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top