Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ
 
2. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 11 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
 
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 451.58 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://opsmoc.job.thai.com

วันที่ประกาศ : 08 กุมภาพันธ์ 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top