Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 330 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 330 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การรับสมัครบุคคล
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 297 อัตรา (ปวช. ทุกสาขาวิชา)
2. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้น จำนวน 1 อัตรา (ปวช. ทุกสาขาวิชา)
3. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ม.3)
4. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ม.3)
5. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา (ปวช. ทุกสาขาวิชา)
 
การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาทำการ ณ สถานที่ที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง
 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 2.57 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 25 มกราคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top