Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Share ข่าวนี้

เตรียมประกาศรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมประกาศรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2561
 
ข่าวรับสมัครสอบของปีที่ผ่านมาอ่านเป็นแนวทาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 จำนวน 619 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560
 
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
 
พื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน
1. PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 43 อัตรา
2. PEA ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 576 อัตรา
 
คุณสมบัติทั่วไป / คุณวุฒิ - สาขาวิชา / คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง / สถานที่ปฏิบัติงาน
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
• การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 [ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย]
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
• การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 [อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร]
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
• การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 [ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์]
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
• การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 [หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ]
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
• การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 [ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร]
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
• การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 [นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ]
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
• การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 [ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว]
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
• การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 [ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา]
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
• การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 [กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี (เฉพาะ บ้านโป่ง)]
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
• การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 [ราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง) สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร]
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
• การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 [นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง]
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
• การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 [สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส]
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี 
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 - 45 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะนิติกรที่มีประสบการณ์) ในวันที่ยื่นใสมัคร
2. ผู้สมัครเพศชายต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาวะทางทหาร ได้แก่ สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด .3 (กรณีรับราชการทหาร)
3. ผู้สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- TOEIC TOEFL (PBT) TOEFL (CBT) TOEFL (IBT) IELTS CU-TEP TU-GET
 
การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 6.84 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://pea.job.thai.com

วันที่ประกาศ : 18 กุมภาพันธ์ 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top