Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 181 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 เมษายน 2561

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 181 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 เมษายน 2561
 
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครงาน
 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 181 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ รวมจำนวน 181 อัตรา
- วิศวกร
- สถาปนิก
- พนักงานวิจัย
- พนักงานวิทยาศาสตร์
- เศรษฐกร
- พนักงานการเงิน
- พนักงานบัญชี
- พนักงานตรวจสอบ
- พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์
- พนักงานบริหารทั่วไป
- นิติกร
- พนักงานทรัพยากรบุคคล
- พนักงานบริหารพัสดุ
- บรรณารักษ์
- พนักงานประชาสัมพันธ์
- พนักงานรักษาเขตทาง
- พนักงานบริหารงานทั่วไป
- ช่าง
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์  

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 3.05 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.mrta.co.th/

วันที่ประกาศ : 03 เมษายน 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top