Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ เป็นตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่งครู (ปท1) จำนวน 80 อัตรา รับสมัครด้วตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2561

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ เป็นตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่งครู (ปท1) จำนวน 80 อัตรา รับสมัครด้วตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2561
 
ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ครู (ปท1) ในสังกัดต่างๆของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 80 อัตรา ดังนี้
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 11 จำนวน 4 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12 จำนวน 7 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 13 จำนวน 10 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 21 จำนวน 2 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 22 จำนวน 5 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 23 จำนวน 3 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 24 จำนวน 5 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 32 จำนวน 3 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 จำนวน 10 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 34 จำนวน 8 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 41 จำนวน 6 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 42 จำนวน 2 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 43 จำนวน 8 อัตรา
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา
 
คุณสมบัติโดยสังเขปของผู้สมัคร
จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย , ปวช.หรือเทียบเท่า
เป็นศิษย์เก่า รร.ตำรวจตระเวณชายแดน โดยเรียนจบชั้นสูงสุด ของโรงเรียน หรือ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนที่โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว
และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เปิดรับสมัครอย่างน้อย 1 ปี(สำหรับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน หรือโรงเรียนตำรวจตระเวณชายที่โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว ที่อยู่ในพื้นที่ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 14 ให้ไปใช้สิทธิกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 13)
 
การรับสมัครสอบ
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 11,12,13,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43, และ 44

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 979.90 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 08 พฤษภาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top