Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กระทรวงการต่างประเทศ

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561

กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561
 
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 10 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ตามการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.
2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 6.29 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://mfa.job.thai.com/

วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top