Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มีนาคม 2561

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มีนาคม 2561
 
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
 
2. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 
3. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 
4. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
 
5. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 21000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสิ่งแวดล้อม
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 3.04 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://deqp.thaijobjob.com/

วันที่ประกาศ : 07 มีนาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top