Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมสรรพาวุธทหารบก

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561

กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561
 
ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ (อัตราสิบเอก) จำนวน 50 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ จำนวน 15 อัตรา
2. ชกท.ส่งกำลังกระสุน จำนวน 10 อัตรา
3. ชกท.ช่างอาวุธ จำนวน 15 อัตรา
4. ชกท.ช่างยานยนต์ จำนวน 10 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 641.53 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 10 มีนาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top