Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมสรรพากร

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 15 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560

กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 15 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560
 
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งบุคลากร ของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2560
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง บุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนอัตราว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทุกสาขา มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้
 
2. ตำแหน่ง บุคลากรด้านภาษาจีน
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนอัตราว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทุกสาขา มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารได้
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มสรรหา ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากรร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 117.56 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.rd.go.th/publish/40733.0.html

วันที่ประกาศ : 11 ธันวาคม 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top