Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมศิลปากร

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคม 2561

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคม 2561
 
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561
 
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งที่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักจดหมายเหตุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 
ตำแหน่งที่ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
8. ตำแหน่งนายช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและปติมากรรม) จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏบัติงาน (ด้านช่างหุ่นและปั้นลาย) จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 2 อัตรา
13. ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง) จำนวน 3 อัตรา
14. ตำแหน่งคีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ระนาดเอก) จำนวน 1 อัตรา 
16. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฮาร์ป) จำนวน 1 อัตรา 
17. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) จำนวน 1 อัตรา 
18. ตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านดุริยางคศิลป์) จำนวน 1 อัตรา 
19. ตำแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 
20. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปิดทองประดับกระจกและสนะไทย) จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่งจิตรกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
22. ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 2 อัตรา
23. ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 2.25 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://finearts.thaijobjob.com/

วันที่ประกาศ : 07 มีนาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top