Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2561
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา
2. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
4. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
5. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 5 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
8. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 2.82 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.dsdw.go.th/

วันที่ประกาศ : 25 มกราคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top