Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมป่าไม้

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 63 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 63 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
 
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 
4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
 
5. ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา
 
6. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 
7. ตำแหน่ง ช่างโยธา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
 
8. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา
 
9. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 
10. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 
11. ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 13 อัตรา
 
12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
 
13. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
 
14. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 
15. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
 
16. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 947.51 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://forest.thaijobjob.com/

วันที่ประกาศ : 19 มีนาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top