Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมป่าไม้

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 17 เมษายน 2561

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 17 เมษายน 2561
 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 16 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
(2) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 17 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 1.95 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://forest.thaijobjob.com/

วันที่ประกาศ : 15 มีนาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top