Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561
 
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 9 อัตรา
5. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา
6. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 2.07 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://dgr.job.thai.com/

วันที่ประกาศ : 08 กุมภาพันธ์ 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top