Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมการพัฒนาชุมชน

Share ข่าวนี้

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562
 
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
 
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
 
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน 78 อัตรา ปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 1.47 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://cdd.thaijobjob.com

วันที่ประกาศ : 13 มิถุนายน 2562

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top