หมวดสินค้าหลัก

งานราชการ

 หน้า 1/138     พบทั้งหมด 4,119 รายการ
1.

เปิดสอบตำรวจท่องเที่ยว

วันที่ 01 มีนาคม 2560, เข้าชม 104

2.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 01 มีนาคม 2560, เข้าชม 54

3.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย

วันที่ 01 มีนาคม 2560, เข้าชม 73

4.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 703

5.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 662

6.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 782

7.

จะเปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2560 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเทอร์เน็ต

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 1,849

8.

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 มีนาคม 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 745

9.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 672

10.

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 117 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 3,463

11.

เตรียมประกาศรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 จำนวน 600 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2560

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 1,474

12.

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 1,422

13.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 1,033

14.

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 207 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 2,308

15.

ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2560

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 1,607

16.

กรมป่าไม้ เตรียมเปิดสอบเป็นพนักงานราชการ

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 3,221

17.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 594

18.

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 240 อัตรา

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 643

19.

การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 1,017

20.

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเ

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าชม 2,285

21.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 500 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2560

วันที่ 29 มกราคม 2560, เข้าชม 5,938

22.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 29 มกราคม 2560, เข้าชม 2,476

23.

(ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560) จำนวน 73 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 29 มกราคม 2560, เข้าชม 994

24.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 29 มกราคม 2560, เข้าชม 3,345

25.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 29 มกราคม 2560, เข้าชม 500

26.

กองพลทหารราบที่ 9 เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา และอะไหล่ 120 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 24 มกราคม 2560, เข้าชม 1,052

27.

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา

วันที่ 24 มกราคม 2560, เข้าชม 1,933

28.

กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 44 อัตรา

วันที่ 24 มกราคม 2560, เข้าชม 4,179

29.

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2560 เตรียมเปิดรับสมัคร ปีนี้ 14,659 อัตรา

วันที่ 24 มกราคม 2560, เข้าชม 4,206

30.

การประปานครหลวงเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 108 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 24 มกราคม 2560, เข้าชม 3,804

 
หน้า 1   Prev     Next  
Go Top