หมวดสินค้าหลัก

งานราชการ

 หน้า 1/139     พบทั้งหมด 4,170 รายการ
1.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 155 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560

วันที่ 29 เมษายน 2560, เข้าชม 210

2.

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 515 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560

วันที่ 28 เมษายน 2560, เข้าชม 575

3.

สำนักงานศาลปกครอง

วันที่ 27 เมษายน 2560, เข้าชม 494

4.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560

วันที่ 27 เมษายน 2560, เข้าชม 374

5.

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วันที่ 25 เมษายน 2560, เข้าชม 922

6.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560, เข้าชม 980

7.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560, เข้าชม 1,476

8.

ตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 อัตรา ชั้นประทวน จำนวน 11 อัตรา และเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2560

วันที่ 22 เมษายน 2560, เข้าชม 1,325

9.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 300 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 - 28 เมษายน 2560 (ขยายเวลารับสมัคร)

วันที่ 22 เมษายน 2560, เข้าชม 1,313

10.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2560

วันที่ 21 เมษายน 2560, เข้าชม 864

11.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 เมษายน 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560, เข้าชม 358

12.

ประกาศรับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560, เข้าชม 788

13.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560

วันที่ 18 เมษายน 2560, เข้าชม 1,040

14.

ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตรโรงเรียนไปรษณีย์ ประจำปี 2560 จำนวน 202 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560

วันที่ 18 เมษายน 2560, เข้าชม 471

15.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 300 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 - 21 เมษายน 2560

วันที่ 25 เมษายน 2560, เข้าชม 638

16.

ประกาศรับสมัครสอบเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา (เรียนจบได้บรรจุรับราชการ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560

วันที่ 15 เมษายน 2560, เข้าชม 602

17.

ประกาศสอบเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปี 2560 จำนวน 200 คน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2560

วันที่ 15 เมษายน 2560, เข้าชม 251

18.

เตรียม เปิดสอบท้องถิ่น ล่าสุด จำนวน 21,000 อัตรา

วันที่ 15 เมษายน 2560, เข้าชม 1,301

19.

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2560

วันที่ 15 เมษายน 2560, เข้าชม 695

20.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 345 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560

วันที่ 15 เมษายน 2560, เข้าชม 953

21.

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560

วันที่ 08 เมษายน 2560, เข้าชม 1,127

22.

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 เมษายน 2560

วันที่ 08 เมษายน 2560, เข้าชม 606

23.

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 เมษายน 2560

วันที่ 08 เมษายน 2560, เข้าชม 318

24.

ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 3 เมษายน 2560

วันที่ 04 เมษายน 2560, เข้าชม 1,596

25.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 04 เมษายน 2560, เข้าชม 240

26.

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

วันที่ 04 เมษายน 2560, เข้าชม 284

27.

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 04 เมษายน 2560, เข้าชม 579

28.

เปิดสอบครูผู้ช่วย

วันที่ 04 เมษายน 2560, เข้าชม 514

29.

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560, เข้าชม 617

30.

ประกาศสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ 29 มีนาคม 2560, เข้าชม 852

 
หน้า 1   Prev     Next  
Go Top