หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
 
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมสรรพากร

รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 1/68 ปี 2558

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สนง.ศาลยุติธรรม

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กศน การศึกษานอกโรงเรียน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สถานธนานุบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-2723-0950
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 1    พบทั้งหมด 3,329 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
1 ความคืบหน้า15 อบต.ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดสอบแข่งขัน

ความคืบหน้ากรณี 15 อบต.ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ)

02 ก.ค. 2558 501
2 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2558)

02 ก.ค. 2558 510
3 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน รวม 21 ตำแหน่ง 251 อัตรา (บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2558)

02 ก.ค. 2558 992
4 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สมัคร เจ้าหน้าที่ประจำสถานี ประจำรถไฟฟ้า MRT สมัครและสัมภาษณ์ทันที่ วันเสาร์ที่ 4 ก.ค.58 / สมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 ที่สำนักงานใหญ่

01 ก.ค. 2558 1,178
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา (บัดนี้-10 กรกฎาคม 2558)

01 ก.ค. 2558 480
6 เทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 20 ตำแหน่ง (บัดนี้ -15 กรกฎาคม 2558)

01 ก.ค. 2558 847
7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน รวม 28 อัตรา (บัดนี้-10 กรกฎาคม 2558)

01 ก.ค. 2558 1,434
8 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศ รับสมัครบุุคลเข้าปฎิบัติงาน รวม 11 ตำแหน่ง 72 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้ - 12 กรกฎาคม 2558)

01 ก.ค. 2558 1,709
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นัก จัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงาน ธุรการ (29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

29 มิ.ย. 2558 2,124
10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 31 อัตรา (29 มิถุนายน-3 กรกฏาคม 2558)

29 มิ.ย. 2558 3,811
11 กรมพัฒนาที่ดิน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา <รับออนไลน์> (26 มิถุนายน-2 กรกฏาคม 2558)

25 มิ.ย. 2558 5,737
12 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา (1 - 7 กรกฎาคม 2558)

25 มิ.ย. 2558 2,050
13 อบจ.สงขลา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 43 อัตรา (1-10 กรกฎาคม 2558)

25 มิ.ย. 2558 1,998
14 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 อัตรา (บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2558)

25 มิ.ย. 2558 2,810
15 กระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเทศสหการปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา <รับออนไลน> (22 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

25 มิ.ย. 2558 1,618
16 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ .

ประกาศ รับสมัครเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา (1-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

25 มิ.ย. 2558 2,792
17 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ รวม 7 อัตรา <รับออนไลน์>(29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

23 มิ.ย. 2558 5,747
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้ นักเรียน) รวม 4 อัตรา (24 - 30 มิถุนายน 2558)

22 มิ.ย. 2558 1,899
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ประกาศ รับสมัครครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนการสอน รวม 28 อัตรา (22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558)

22 มิ.ย. 2558 1,282
20 สพป.อุดรธานี เขต 3

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (22 - 30 มิถุนายน 2558)

22 มิ.ย. 2558 1,889
21 เทศบาลตำบลท่าช้าง จ.สงขลา

ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง รวม 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา (บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2558)

22 มิ.ย. 2558 1,283
22 กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.โท รวม 30 อัตรา (22 มิ.ย.-2 ก.ค.58)

20 มิ.ย. 2558 7,148
23 บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

ประกาศ รับสมัครบุคลากร จำนวนมาก ทุกสาขา รวมหลายอัตรา (เดือน มิถุนายน 2558)

18 มิ.ย. 2558 9,555
24 กรมบัญชีกลาง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 12 อัตรา <รับออนไลน์>(24 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2558)

18 มิ.ย. 2558 9,607
25 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนฉบับร่างสอบนายร้อย เปิดสอบนายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.โท 3 กลุ่ม 30 อัตรา <รับออนไลน์>(22 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2558)

17 มิ.ย. 2558 3,742
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว