หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติและพันธ์พืช

จองคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 67

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมการจัดหางาน

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  กรมราชทัณฑ์

ข้อสอบ กระทรวงสาธารณะสุข

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายทหารประทวน สายงาน สัสดี

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-2723-0950
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
หน้าที่ 1    พบทั้งหมด 3,168 รายการ
ลำดับ หน่วยงาน - ตำแหน่งงาน วันที่ ผู้เข้าชม
1 สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศเรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล พ.ศ. 2558 ตำรวจดุริยางค์ ชาย/หญิง รวม 36 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (27 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558)

24 เม.ย. 2558 1,525
2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (28 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2558)

24 เม.ย. 2558 900
3 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ นิติกร รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558)

24 เม.ย. 2558 656
4 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประกาศ รับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ประจำสถานี จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 84 อัตรา (บัดนี้ -30 เม.ย. 2558)

24 เม.ย. 2558 1,435
5 tupuek

ติวเข้ม...เตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. 58 ครบทั้ง 3 วิชา 4 วัน ติว 25,26 เม.ย. และ 2,3 พ.ค. 9.30-18.30 เพียง.1,900 บาท

23 เม.ย. 2558 224
6 กรมศิลปากร

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 26 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (23 เม.ย.-7 พ.ค.2558)

21 เม.ย. 2558 2,251
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) รวม 68 อัตรา (27-30 เมษายน 2558)

20 เม.ย. 2558 1,082
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) รวม 113 อัตรา (27-30 เมษายน 2558)

19 เม.ย. 2558 1,312
9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวม 140 อัตรา (27-30 เมษายน 2558)

19 เม.ย. 2558 3,802
10 กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 43 อัตรา <รับออนไลน์>(21-27 เมษายน 2558)

19 เม.ย. 2558 12,126
11 กรมสรรพาวุธทหารบก

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558)

17 เม.ย. 2558 4,166
12 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา <รับออนไลน์> (16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558)

17 เม.ย. 2558 4,786
13 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็น ราชการครู รวม 45 อัตรา (23 เม.ย.-7 พ.ค.2558)

17 เม.ย. 2558 5,451
14 กองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2558 รวม 136 อัตรา <รับออนไลน์> (17-30 เม.ย.2558)

17 เม.ย. 2558 11,154
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 39 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (20 เมษายน -1 พฤษภาคม 2558)

10 เม.ย. 2558 2,550
16 กรมประมง

ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา <รับออนไลน์> (27 เมษายน -21 พฤษภาคม 2558)

10 เม.ย. 2558 4,320
17 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (20 เมษายน -12 พฤษภาคม 2558)

10 เม.ย. 2558 1,337
18 สพฐ

รวมลิงก์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ "ครูผู้ช่วย" รอบทั่วไป ภาค ก ประจำปี พ.ศ. 2558

10 เม.ย. 2558 2,229
19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก รวม 1,273 อัตรา <รับออนไลน์> (27-30 เมษายน 2558)

10 เม.ย. 2558 24,486
20 กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 43 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (21-27 เมษายน พ.ศ. 2558)

10 เม.ย. 2558 11,619
21 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นนักเรียนไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 รวม 180 คน ชาย 110 คน หญิง 70 คน รับสมัครได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (17-30 เม.ย.2558)

07 เม.ย. 2558 11,260
22 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (16-22 เมษายน พ.ศ. 2558)

05 เม.ย. 2558 11,346
23 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน <รับออนไลน์> (30 มีนาคม-28 เมษายน 2558)

01 เม.ย. 2558 11,434
24 กองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (1-10 เมษายน 2558)

01 เม.ย. 2558 4,990
25 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็น พนักงานราชการ รวม 4 อัตรา 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (1-10 เมษายน 2558)

01 เม.ย. 2558 4,624
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวประกาศรับสมัคร ทั้งส่วน
งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ
เรายินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี ส่งมาที่ E-mail : webmaster@sheetram.com
( ใช้ หัวข้อ : ลงข่าว:ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้ท่านโดยด่วน
ต้องการรับข่าวการรับสมัครงาน แจ้ง E-mail ของท่าน เราจัดส่งให้ท่าน ฟรี!

รับข่าวสาร ( E-mail )

รับข่าวสาร ยกเลิกข่าว