อบต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (22 เม.ย.-13 พ.ค.56)

อบต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (22 เม.ย.-13 พ.ค.56)

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 6.41 MB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 04 เมษายน 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (NVT)
NVT441

ราคาพิเศษ 259 บาท
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

เนื้อหา+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม (วุฒิป.ตรี) (SP)
SP871

ราคาพิเศษ 250 บาท
เนื้อหา+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม (วุฒิป.ตรี) (SP)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย นิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (CA)
CA572

ราคาพิเศษ 250 บาท
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย นิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACADEMY