อบต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (22 เม.ย.-13 พ.ค.56)

อบต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (22 เม.ย.-13 พ.ค.56)

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 6.41 MB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 04 เมษายน 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
สรุป+ข้อสอบล่าสุด นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน(วุฒิป.ตรี) (SP)
SP868
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นิติกร ภาค ข ความรูเฉพาะตำแหน่ง ศาลยุติธรรม (NVT)
NVT440

ราคาพิเศษ 259 บาท
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นิติกร ภาค ข ความรูเฉพาะตำแหน่ง ศาลยุติธรรม (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

สรุปข้อสอบล่าสุด ธุรการโรงเรียน (เล่มเดียวครบ) (SP)
SP869

ราคาพิเศษ 250 บาท
สรุปข้อสอบล่าสุด ธุรการโรงเรียน (เล่มเดียวครบ) (SP)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (NVT)
NVT441

ราคาพิเศษ 259 บาท
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (NVT)

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

เนื้อหา+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม (วุฒิป.ตรี) (SP)
SP871

ราคาพิเศษ 250 บาท
เนื้อหา+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม (วุฒิป.ตรี) (SP)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ภาค ก. (SP)
SP870

ราคาพิเศษ 250 บาท
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ภาค ก. (SP)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY