องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 ประจำปี 2556 รวม 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา (3 - 21 มิ.ย. 56)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประกาศ รับสมัครคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 ประจำปี 2556 รวม 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา (3 - 21 มิ.ย. 56)

 
ระดับ 1
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 
ระดับ 2
เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการประปา จำนวน 1 อัตรา
 
ระดับ 3
นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สนทนาการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.dla.go.th/upload/news/type4/2013/5/25428_1.pdf?time=1368513763158
วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

บัตรติวฟรี !!+ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved